Scroll Top

Wdrożenie systemu ERP – obróbka metali

Przeczytaj treść prezentującą opis i wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie KWM WEISSHAAR, która specjalizuje się obróbce metali.

Firma KWM WEISSHAAR GmbH z Mosbach specjalizuje się w branży “Łańcuch procesów: Obróbka blach”, jak głosi także i jej firmowe motto. Założone w 1979 roku przedsiębiorstwo przetwarza rocznie około 6 000 ton surowej blachy stalowej, nierdzewnej oraz aluminiowej na proste części C lub złożone zespoły i podzespoły spawane. Klienci firmy działają głównie w branży transportu kolejowego, budowy maszyn, produkcji maszyn drukarskich, technologii spożywczej i medycznej oraz w branży motoryzacyjnej. Przykładowo KWM WEISSHAAR produkuje całą obudowę jednostek napędowych dla pociągów kolejki Hamburger Hochbahn. Wydajność i niezawodność dostaw są dla tej firmy koniecznością, jednak ze względów ekonomicznych nie mogą być zapewnione przez wzgląd na utrzymywanie dużych zapasów magazynowych. Dlatego efektywne planowanie zasobów, przejrzystość i inteligentnie zoptymalizowane cykle produkcyjne są niezbędne dla podniesienia ich konkurencyjności. KWM WEISSHAAR osiąga to dzięki  pełni zintegrowanemu systemowi ERP proALPHA. Jest to podstawowy element wysoko połączonej produkcji.

“proALPHA wprowadza nową jakość w procesie digitalizacji. Nie tylko dzięki możliwości podłączenia systemów i maszyn innych firm do systemu ERP, komunikacji z ekspertami poprzez zdalne doradztwo, ale także dzięki kompleksowej ofercie usług zdalnych.”

 

Christian Baumgart,

kierownik działu IT i organizacji,

kierownik projektu ERP,

KWM WEISSHAAR

Ciągłe planowanie zamiast nieustających zmian

W ostatnich latach, zanim wprowadzono proALPHA, w KWM WEISSHAAR wdrożono wiele pojedynczych rozwiązań dla różnych podprocesów, na przykład systemy do zarządzania magazynem i materiałami, do optymalizacji pracy poszczególnych maszyn i programowania konkretnych etapów produkcji, do zarządzania czasem pracy oraz jakością. „Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i będziemy z nich nadal korzystać. Brakowało nam jednak kompleksowego i aktualnego przeglądu procesów w naszym przedsiębiorstwie” – wyjaśnia Christian Baumgart, kierownik działu IT w KWM WEISSHAAR.

„Dlatego zdecydowaliśmy się zainwestować w nadrzędny system ERP, który odwzorowuje wszystkie dane i informacje. proALPHA jest dla nas idealnym rozwiązaniem”. Decyzja została podjęta w 2015 roku po trwającym około dwóch i pół roku procesie selekcji. Do konkursu zgłosiło się aż 15 dostawców. Najważniejsze kryteria brane pod uwagę podczas wyboru dostawcy oprogramowania: „Szukaliśmy partnera ERP z know-how i referencjami w zakresie obróbki metali. Dostawcy, który nie jest zbyt duży, a jednocześnie wystarczająco silny, aby zapewnić nam długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji. Decydującym czynnikiem było dążenie do uzyskania w pełni zintegrowanego systemu ERP, który mógłby płynnie odwzorować łańcuch procesów obróbki blach” – mówi Frank Jung, zastępca kierownika projektu ERP w KWM WEISSHAAR, i dodaje: „firma proALPHA przekonała nas w każdym aspekcie”.

Kolejna korzyść: pełna integracja rozbudowanych aplikacji firm trzecich

Liczne systemy firm trzecich musiały zostać połączone w celu ciągłego mapowania łańcucha procesu obróbki blach w proALPHA.

Najważniejszym z nich jest szeroko rozpowszechnione w branży oprogramowanie do sterowania produkcją TruTopsFab, od którego uzależnione jest całe centrum wykrawania i laserowania firmy KWM WEISSHAAR, łącznie z obsługą wielu maszyn i procesów produkcyjnych. System ERP proALPHA przekazuje wszystkie pliki wzorcowe i zlecenia do TruTopsFab. Stamtąd, po zaprogramowaniu, są one przekazywane do maszyn. Po każdym kroku i każdym zrealizowanym zleceniu maszyny na bieżąco przekazują informacje o stanie pracy do systemu ERP. Firma KWM WEISSHAAR wdrożyła ogromną sieć maszyn, która zbliża się do idei Przemysłu 4.0. Każdego dnia za pomocą TruTopsFab przetwarzanych jest około 200 do 250 zleceń roboczych, z których każde składa się z kilku pojedynczych kroków, które dzięki spójnej wymianie danych są odwzorowywane w proALPHA niemal w czasie rzeczywistym. „Działa to bezproblemowo” – potwierdza Jung. „Dzięki proALPHA zawsze wiemy, które zlecenie jest aktualnie wykonywane, jaki jest status zaawansowania prac i które stanowisku obróbki się nim zajmuje”.

Ponadto istnieje jeszcze więcej połączeń, na przykład w celu zapewnienia jakości lub komunikacji z wdrożonym systemem zarządzania magazynem. „Nadal potrzebujemy tego ostatniego do kontroli ruchów. Jednak faktyczne zarządzanie magazynem odbywa się teraz również w proALPHA” – mówi Jung. Poza kilkoma wyjątkami, które nie mają znaczenia dla przepływu produkcji, wszystkie procesy w KWM WEIS- SHAAR są teraz obsługiwane przez proALPHA.

„Mapujemy około 200 indywidualnych procesów w naszym systemie ERP. Stanowi to ponad 90% wszystkich procesów w naszej firmie” – tłumaczy Baumgart.

Docieranie do preferowanego dostawcy z proALPHA

Znaczenie tej przejrzystości jest odzwierciedlone w ogólnym celu biznesowym firmy: KWM WEISSHAAR dąży do tego, aby być najlepszym dostawcą dla wszystkich swoich klientów. „Możemy osiągnąć ten status”, mówi Baumgart, „jeśli osiągniemy i utrzymamy niezawodność dostaw na poziomie ponad 90%. proALPHA jest niezawodnym partnerem w tym zakresie. Nadal ulepszamy wypracowane dotychczas rozwiązania – ponad dziewięć miesięcy po zakończeniu fazy wdrożenia.” Ponadto, te udoskonalone funkcje monitorowania otwierają nowe możliwości w planowaniu produkcji.

 

„To nie jest tak, że nasi klienci zawsze oczekują dostaw dokładnie na czas. Czasami kilka dni więcej lub mniej nie ma większego znaczenia. Ale możemy wykorzystać tę przestrzeń tylko wtedy, gdy będziemy w stanie precyzyjnie i odpowiednio wcześnie informować o czasie produkcji i dostaw” – wyjaśnia Baumgart. Dzięki proALPHA zwiększyła się również wartość informacyjna planowania produkcji. Potwierdzają to opinie wielu klientów. Dodatkowo wzrosła również dokładność planowania, co stanowi prawdziwą przewagę konkurencyjną.

„Wszystkie wymagane funkcje zostały pokryte przez standardowe rozwiązanie proALPHA lub mogły być dostosowane do naszych wymagań i potrzeb. Dzięki temu mogliśmy szybko dokonać weryfikacji i korzystać w dużej mierze z automatycznych i bezpiecznych procesów w naszej codziennej działalności. Wszystko to stało się możliwe dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania dokumentami oraz zarządzania partiami”, mówi Kneer. Firma bredent korzysta również z zalet tych modułów ERP w zakresie audytu. „Nie musimy już drukować dużej ilości stron, gdy zbliża się audyt. Kontroler może uzyskać dostęp i sprawdzić nasze procesy, przyjęcia i dowody bezpośrednio w proALPHA. To ułatwia pracę po obu stronach”. Efektywność jest tu kluczowa, gdyż ostatecznie zapewnia ona konkurencyjność firmy. Kneer wyjaśnia: „W przeciwieństwie do branży budowy maszyn i urządzeń, nasze produkty mają raczej niską wartość finansową, ale wymagają dużego zaangażowanie po stronie administracyjnej. Możemy osiągnąć zysk tylko wtedy, gdy zautomatyzujemy tę pracę”.

wdrożenie erp obróbka metali

Mobilne rozwiązanie ERP do wprowadzania danych w czasie rzeczywistym

Wraz z pomyślnym połączeniem systemów i maszyn innych firm, mobilne rozwiązanie proALPHA odgrywa ważną rolę w kreśleniu precyzyjnego obrazu aktualnej sytuacji produkcyjnej. W KWM WEISSHAAR, prawie 50 urządzeń mobilnych jest w użyciu. Rejestrują one bezpośrednio wszystkie procesy logistyczne i raportują dane transakcyjne do systemu proALPHA niemal w czasie rzeczywistym, na przykład o przyjęciu towaru, jego rozmieszczeniu, przesunięciach magazynowych i stanach fizycznych.

System zarządzania dokumentami i śledzenie partii poprzez system ERP są prawie tak samo ważne dla całościowego obrazu. „Te dwa moduły proALPHA pomagają nam spełnić najwyższe wymagania, również w zakresie zapewnienia jakości naszych procesów i audytów zewnętrznych” – mówi Jung. Przykład identyfikowalności: Każda surowa blacha otrzymuje numer partii, gdy tylko dotrze do firmy. Numer ten jest powiązany z wszystkimi produktami wytworzonymi z tego surowca. Jeśli klienci zgłaszają reklamacje dotyczące materiału, można natychmiast zidentyfikować daną partię i wszystkie produkty z niej wytworzone.

Zdalny konsulting - przyszłość zaczyna się teraz

Zwiększona wydajność produkcji, wysoka niezawodność dostaw, redukcja zapasów – przedsiębiorstwo osiągnęło wiele dzięki nowemu systemowi ERP. Ale wciąż jest potencjał do poprawy. „Szczególnie w zakresie optymalizacji produkcji mamy pole do doskonalenia” – wyjaśnia Baumgart. „Zawdzięczamy to głównie jakości naszych plików wzorcowych”. Na początku firma korzystała tylko z optymalizacji cyklu. Po tym, jak system ERP działał bardzo sprawnie przez rok, jesienią 2019 r. rozpoczęto projekt uzupełniający we współpracy z proALPHA Remote Consulting.

W ramach projektu wdrożony został system zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS), który pozwala na jeszcze lepsze i bardziej elastyczne planowanie produkcji. Zespół konsultantów i programistów nie musiał w tym celu przyjeżdżać na miejsce. Dzięki usłudze proALPHA Remote Consulting, cały projekt mógł być zrealizowany online. „Konsultant ERP ma dostęp do systemu, optymalizuje go w trybie zdalnym i demonstruje na ekranie, w jaki sposób pliki główne i procesy muszą być zorganizowane. Jest to o wiele bardziej efektywne i mniej czasochłonne niż prace projektowe i warsztaty na miejscu” – mówi Jung. Sam projekt był jednak dość wymagający. Już sam rozmiar bazy danych i ilość operacji do zoptymalizowania stanowiły wyzwanie.  W szczytowych momentach firma KWM WEISSHAAR prowadzi optymalizacje na bazie danych nawet do 1 000 000 operacji jednocześnie

” System proALPHA pomógł nam wdrożyć ciągłą wymianę informacji i danych pomiędzy wszystkimi systemami istotnymi dla produkcji, takimi jak zarządzanie magazynem, naszymi maszynami Trumpf, magazynowaniem i zapewnieniem jakości.

 

Frank Jung,

zastępca kierownika projektu ERP,

KWM WEISSHAAR

Najważniejsze informacje:

 • Połączenie ERP z systemami firm trzecich i maszynami produkcyjnymi
 • Zastosowanie mobilnego rozwiązania ERP do rejestrowania i przekazywania ruchów materiałowych w czasie rzeczywistym
 • Optymalizacja APS poprzez zdalne doradztwo

KWM WEISSHAAR fakty i dane:

Nazwa:
 • KWM Karl Weisshaar Ing. GmbH
Strona www:
PRODUKTY:
 • Inżynieria,
 • Obróbka blach,
 • Łączenie i spawanie,
 • Montaż i logistyka
Przychody:
 •   50 mln euro
LOKALIZACJE:
 • Mosbach,
 • Baden-Württemberg,
 • DE
Liczba pracowników:
 • 450 pracowników
ZZ
Klient proALPHA od:
 • 2015
UU
Koncentracja na:
 • Połączenie ERP z systemami i maszynami innych firm
 • Rozwiązania mobilne
 • Zdalne doradztwo

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom produkcji? Chcesz się poznać zakres innych wdrożeń systemu ERP?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!