Scroll Top

Zarządzanie dokumentacją CAD

Większość przedsiębiorstw postrzega korzyści płynące z integracji systemu CAD z ERP  tylko w odniesieniu do danych dotyczących produkcji. Potencjalne korzyści wykraczają jednak daleko poza ten obszar. proALPHA opracowała aż pięć dodatkowych opcji poprawy procesów realizowanych przez moduł CA-Link, które zostaną omówione w tym artykule.

Jak działa system proALPHA CA-Link?

Wszelkie procesy biznesowe opierają się na danych konstrukcyjnych. Dzięki oprogramowaniu CA-Link dane te automatycznie przepływają z systemu CAD do systemu ERP. Zupełnie zbędne stają się inne interfejsy i systemy typu Product Data Management (PDM) czy też Product Lifecycle Management (PLM). Integracja CAD i ERP sprawia, że wszystkie działy funkcjonujące w strukturach danej firmy mają dostęp do danych CAD, przez co usprawniony zostaje przepływ informacji i skraca się czas niezbędny do przygotowania dokumentacji.

Zarządzanie dokumentacją CAD – jakie korzyści czerpią przedsiębiorcy?

1.   Przyspieszenie zakupów

Aktualne dane techniczne z aplikacji CAD warto przekazywać do systemu ERP w czasie rzeczywistym. W ten sposób pracownicy nie tylko mogą szybko składać zamówienia, ale także niemal natychmiastowo odpowiadać na pytania otrzymane od dostawców.

2.   Zautomatyzowana produkcja oraz AI

Przemysł 4.0 i Przemysłowy Internet Rzeczy stały się głównym nurtem. Jak potwierdza badanie Bitkom, w maju 2020 r. liczba firm, które nadal nie brałyby pod uwagę inteligentnej produkcji, wynosiła zaledwie 1%. Co kluczowe, aż 61% badanych przez PAC MŚP oczekuje, że AI będzie główną siłą napędową optymalizacji stosowanych przez nich procesów.

zarządzanie dokumentacją cad

3.  Modele biznesowe i cyfrowe produkty

W maju 2020 r. badanie Bitkom dotyczące digitalizacji w niemieckich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykazało, że przemysł 4.0 zainspirował 73% firm do zmiany nie tylko poszczególnych procesów, ale całych modeli biznesowych. Oznacza to wzrost o 14% w porównaniu do roku 2018. Ponad połowa z tych firm przyznała, że opracowuje obecnie nowe produkty i usługi lub zamierza to zrobić w przyszłości, przy czym większość z nich opiera się w tym zakresie na rozwiązaniach cyfrowych.

4.   Usprawnienie procesu posprzedażowego

Naprawy i regularna konserwacja wymagają pełnych oraz aktualnych informacji o produkcie. Z tego względu tak ważne jest dokładne przedstawienie całego cyklu życia projektu w dokumentacji produktu. Jeśli możliwe jest również zachowanie rysunków w przeglądarce Viewer i ich interaktywne sprawdzanie, praca serwisantów zostaje znacznie przyspieszona i uproszczona.

5.   Wsparcie działów sprzedaży oraz marketingu dzięki modelom 3D

Z reguły pracownicy działu sprzedaży nie mają dostępu do systemu CAD. Korzystają oni jedynie z danych i modeli, do których mają dostęp w systemie ERP. Tymczasem rysunki z poprzednich projektów mogą być wykorzystane w celach poglądowych oraz jako szablony dla nowych ofert. Dzięki integracji CAD i ERP proces sprzedaży jest nie tylko bardziej autonomiczny, ale również minimalizowana jest ilość zapytań kierowanych do działu technicznego. Ponadto, sprzedaż i marketing często korzystają z już opracowanych rysunków do tworzenia katalogów, broszur czy ofert. Jeśli udostępnione wersje 3D są automatycznie zapisywane, to w każdej chwili można uzyskać do nich dostęp.

Jak widać na powyższych przykładach, integracja CAD i ERP przynosi firmom szereg wymiernych korzyści. Zwiększa produktywność oraz efektywność procesów, zmniejsza zaangażowanie czasowe oraz daje innym działom dostęp do danych CAD za pośrednictwem systemu ERP.

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system wspierający planowanie produkcji i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chcesz się upewnieć jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i zarządzania zmianą na produkcji?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!