Scroll Top

Automatyzacja procesów biznesowych – Zarządzanie Workflow

Dla innowacyjnych przedsiębiorstw kluczową cechą nowoczesnego systemu klasy ERP jest jak najwyższa stopa zwrotu inwestycji w zakupione oprogramowanie (ROI). Dzisiaj nikomu już nie imponuje szybkie wystawianie faktur czy możliwość wysłania oferty e-mailem. Dzisiejszy rynek oprogramowania do zarządzania firmą jest świadkiem prawdziwego wyścigu zbrojeń, gdzie firmy szukają wszelkich sposobów na to, by uzyskać przewagę nad konkurencją.

Aby osiągać jak największy poziom Return of Investment firmy decydują się na zakup rozwiązań, które upraszczają, uszczelniają i automatyzują wszystkie procesy biznesowe i przepływy informacji w przedsiębiorstwie. Rozwiązania takie jak system proALPHA z modułem Zarządzanie Workflow wychodzą im naprzeciw oddając w ich ręce kompleksowe oprogramowanie ERP, które stworzone zostało z myślą o zwiększaniu wydajności wszystkich działów firmy.

Pełniejsza kontrola nad procesami z ERP

Już po rozruchu systemu firma otrzymuje dostęp do przeszło 800 predefiniowanych operacji sterowanych zdarzeniami, które można w sposób dowolny zmieniać, i dopasowywać do procesów występujących w przedsiębiorstwie. Każdy etap zautomatyzowanego procesu jest dokładnie opisany, co daje możliwość bieżącego śledzenia postępów każdego z nich.

Wybierając rozwiązanie automatyzujące procesy w przedsiębiorstwie uszczelniasz wewnętrzne procedury związane z krytycznymi procesami biznesowymi. ProALPHA gwarantuje, że w czasie przebiegu procesu spełnione zostaną wszystkie reguły biznesowe i poszanowane zostaną wewnętrzne reguły i ograniczenia biznesu.

automatyzacja-procesów-zarządzanie-workflow

Zadania w ramach procesu, które do tej pory wykonywany były ręcznie i oczekiwały reakcji pracownika, teraz wykonywane są przez oprogramowanie, natychmiast i w tle, bez potrzeby ingerencji przez człowieka. Nie oznacza to jednak, że w każdej chwili decyzja podjęta przez system może być jednak poprawiona przez użytkownika w drodze wyjątku lub indywidualnych ustaleń z klientem czy kierownictwem.

Automatyzacja zwiększa produktywność procesów

Procesy sterowane zdarzeniami oznaczają, że obieg pracy uzależniony jest od konkretnych wydarzeń jakie mają miejsce w systemie. Ciekawym przykładem jest zarejestrowanie zamówienia w systemie sprzedażowym, które automatycznie inicjuje skonfigurowany wcześniej proces jego obsługi. System może sam sprawdzić, czy zamawiający przekroczył limit kredytowy i zablokować transakcję, jednocześnie informując o tym oddelegowanego do tych spraw pracownika (lista To Do), który może zgodzić się z decyzją systemu lub pozwolić na kontynuowanie procesu mimo złamania reguły biznesowej.

Workflow zarządzanie obiegiem pracy w ERP

Automatyzując kluczowe procesy w przedsiębiorstwie skrócisz czas ich wykonania, oraz odciążysz pracowników od wykonywania monotonnej i mało produktywnej pracy. Intuicyjny konfigurator pozwoli Ci na modyfikowanie zdefiniowanych procesów w dowolnym momencie. Wybierz kompleksowe rozwiązanie ERP proALPHA i rozpocznij rewolucję w swoim przedsiębiorstwie.

Jak działa mechanizm Workflow wbudowany w system ERP? Obejrzyj materiał Video:

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom produkcji? Zastanawiasz się, czy  sprawdzi się w Twoim modelu biznesowym? Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!