Scroll Top

Wyzwania we wdrożeniu Przemysłu 4.0

Nie jest niespodzianką, że wiele firm pokłada ogromne nadzieje w rewolucji jaką jest wdrożenie Przemysłu 4.0. Według ankiety przeprowadzonej przez PwC[i], firmy oczekują średniego wzrostu wydajności w skali roku na poziomie 3,3%. W tym samym czasie liczą na zmniejszenie kosztów o około 2,6%. Z technicznego punktu widzenia, wszystko jest gotowe i ma być opłacalne, główne przeszkody w ewentualnym wdrożeniu rozwiązań Smart Factory zostały już wyeliminowane. Czujniki i maszyny podpięte do sieci, inteligentne chipy są dostępne na rynku już od dłuższego czasu. Systemy ERP posiadają zdolność do komunikowania się z maszynami i mają możliwości konwersji dużych wolumenów danych na informacje zdatne do wykorzystania. Obecnie, głównym wyzwaniem jest przejście od etapu pilotażowego do w pełni inteligentnej fabryki.

Oczywiście wymagania jakie stawia firmie wdrożenie Przemysłu 4.0 mogą być całkowicie inne w zależności od przedsiębiorstwa. Niektóre organizacje posiadają już wstępne doświadczenia, podczas gdy pozostałe błądzą nadal po omacku. Część przedsiębiorstw posiada dobrze przygotowaną infrastrukturę, zaś inne muszą zainwestować znaczną sumę w sprzęt i zmiany procesowe zanim nawet zaczną myśleć o przejściu na czwarty poziom rewolucji przemysłowej. Dodatkowo przedsiębiorstwa produkcyjne muszą zmierzyć się z wyzwaniami takimi jak:

Zrozumienie i wykorzystanie okazji oferowanych przez Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 zmieni sposób w jaki powstają wartości dodane w sektorze produkcyjnym. Zmiany te dotyczyć będą również wymagań, jakie firmy produkcyjne będą stawiać swoim pracownikom. Wysoki poziom automatyzacji stopniowo wyeliminuje wszystkie podstawowe zadania manualne takie jak konfiguracja maszyny, przezbrojenia i uzupełnianie materiału. Kiedy produkcja zaczyna dotykać IT, czas zmienić środek ciężkości i skupić się mocniej na elementach informatycznych. Znajomość poszczególnych maszyn nie będzie już kluczową umiejętnością. Zamiast tego, firma powinna poszukiwać interdyscyplinarnych talentów z zakresu integracji technicznej, komunikacji i zarządzania złożonymi procesami produkcyjnymi.

Określenie poziomu rentowności z wdrożenia Przemysłu 4.0

Wiele firm ma duże problemy z harmonogramowaniem zleceń produkcyjnym i optymalnym wykorzystaniem zasobów. Zyski wywodzące się z wdrożenia Przemysłu 4.0 nie zawsze są wystarczająco jednoznaczne, trudność sprawia przypisanie konkretnej wartości do danego działania i wprowadzanej zmiany. Przez ogromną złożoność procesów i powiązań zmian, które przynoszą efekty w okresie długoterminowy, firmy skupiają się na swoich codziennych operacjach i celach krótkoterminowych, przez co nie są w stanie zaplanować kompleksowego wdrożenia projektu Przemysł 4.0.

Przetwarzanie ogromnej ilości danych generowanych przez maszyny

Nie da się zaprzeczyć, że inteligentna fabryka połączona siecią generować będzie ogromną ilość danych. Ogrom skali nie jest tutaj problemem, ponieważ żyjemy w czasie szybkiego Internetu i tanich coraz niższych kosztów przechowywania danych. Wyzwaniem okaże się analiza tych danych i wyfiltrowanie informacji, które pozwolą na lepsze zarządzanie procesem i szybką reakcję na zachowania niestandardowe. W analizie danych pomoże system ERP przygotowany do pracy w środowisku Industry 4.0.

Integracja mimo braku norm

Dużą przeszkodą na drodze do wdrożenia Przemysłu 4.0 jest brak technicznych norm i standardów. Kiedy każdy element inteligentnej fabryki „mówi innym językiem”, komunikacja pomiędzy poszczególnymi maszynami i systemami informatycznymi staje się kłopotliwa. Jesteśmy obecnie świadkami tworzenia się kilku niezależnych konglomeratów, których celem jest stworzenie jednego, ogólnoświatowego standardu (tak jak np. Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Blu Ray itp.), jednak przemysł do dzisiaj nie osiągnął konsensusu i nie wybrano jednego, konkretnego lidera. Proces ten może trwać jeszcze latami.

Poziomo złożoności procesów

Wdrożenie Industry 4.0 to zadanie z zakresu integracji w najczystszej formie. Koncept ten łączy wszystkie elementy tworzenia procesów tworzących wartości dodane i usuwa wszelkie zakłócenia wynikające z tworzenia się silosów danych czy niepołączonych ze sobą podprocesów. Z jednej strony daje to możliwość tworzenia doskonałych produktów i usług, z drugiej zaś strony stawia ogromne wyzwania przez osobami kreującymi procesy biznesowe, ponieważ wdrożenie Przemysłu 4.0 wymaga wprowadzenia ich na jeszcze większy poziom złożoności.

[i] PwC: Industrie 4.0 – Chancen und herausforderungen der vierten industriellen revolution“, October 2014 („Industry 4.0 – Opportuni-ties and Challenges of the Fourth industrial revolution“).

cyforwa-transformacja-industry-4.0-w-polsce

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system wspierający planowanie produkcji i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chcesz się upewnieć jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i zarządzania zmianą na produkcji?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!