Scroll Top

Gospodarka Materiałowa – baza logistyki przedsiębiorstwa

Dobrze prosperujący proces produkcyjny potrzebuje solidnych fundamentów na poziomie zarządzania gospodarką magazynową przedsiębiorstwa. Dobrze wdrożony moduł magazynowy pozwala na bezproblemową realizację zamówień oraz kontrolę kosztów związanych z surowcami.

Do czego służy moduł Gospodarka materiałowa na przykładzie systemu proALPHA

Zadaniem obszaru związanego z gospodarką magazynową jest wierne odzwierciedlenie przepływów materiałów pod kątem ilościowym i wartościowym. Dzięki modułowej i zintegrowanej budowie systemu ERP proALPHA, wszystkie zdarzenia związane z obrotem towarem na magazynie są rejestrowane jedocześnie w module księgowym systemu w postaci odpowiednich wpisów w rachunkach kosztów.  Funkcja planowania sprzedaży i popytu umożliwia realizację strategii firmy w tym zakresie z pomocą narzędzi informatycznych.

Optymalne zarządzanie zapasami przez system ERP proALPHA polega na stałym ustalaniu zapotrzebowani na produkty końcowe, półprodukty i materiały, jak również poprzez wsparcie obszaru związanego z zamówieniami za pomocą inteligentnych podpowiedzi i propozycji towarów do zamówienia. Wszystkie produkty na magazynie mogą być identyfikowane w oparciu o ich numery seryjne i informacje o partii. System automatycznie generuje teczkę produktu dla każdego nowego numeru seryjnego. Teczka ta przechowuje wszystkie specyfikacje wytworzonego towaru. Funkcjonalność inwentaryzacji pozwala na prowadzenie jej w sposób ciągły lub okresowo w dowolnych terminach.

Kompletacja materiałów może odbywać się centralnie i uwzględniać towary znajdujące się we wszystkich magazynach, co znacznie przyśpiesza i ułatwia realizację zamówień od klienta. Magazyny chaotyczne, posiadające ciągle zmieniające się miejsca składowania towary oraz zwykłe magazyny o stałych miejscach przechowywania obsługiwane są z łatwością za pomocą specjalnych, konfigurowalnych procedur. Bez problemu połączysz magazyny depozytowe, przyjęcia zewnętrznego, tranzytowe i inne w jeden, wirtualny, aby otrzymać szerszy obraz o przepływach i stanach ilościowych i wartościowych. Aby lepiej kontrolować dyspozycje magazynowe system posiada możliwość generowania analiz ABC/XYZ służących do wyboru najlepszych parametrów kontroli.

Korzyści wynikające z wdrożenia modułu gospodarki materiałowej

Wybierając kompletne rozwiązanie dla firm produkcyjnych proALPHA ERP zyskujesz dostęp do modułu gospodarki magazynowej, dzięki któremu:

  • Uzyskasz bardziej przejrzysty obraz kosztów dzięki dostępowi do informacji o wartościach i ilościach materiału, który przepływa przez Twoje magazyny
  • Przyśpieszysz wewnętrzne procesy firmy poprzez zwiększenie wydajności dyspozycji
  • Otrzymasz dostęp do możliwości generowania prognozowanych list zakupowych w oparciu o zapotrzebowania i bieżące stany
  • Stworzysz i skonfigurujesz dowolną ilość rożnych typów magazynów
  • Zwiększysz bezpieczeństwo procesu i zaoszczędzisz pieniądze dzięki sprawdzonej i jednoznacznej identyfikacji materiałów i produktów
Gospodarka-materiałowa-w-systemie-ERP
Korzyści płynące z uruchomienia systemu proALPHA ERP obrazuje materiał filmowy:

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom produkcji? Chcesz się upewnieć jakie mamy doświadczenia we wdrożeniach systemu ERP?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!