Scroll Top

Metodyka wdrożenia systemu ERP

Wdrożanie systemu ERP to wysoce złożony projekt, który musi być starannie zaplanowany i zarządzany. Z tego względu proALPHA opracowała własną metodykę implementacji proMETHEUS, która bazuje na ustandaryzowanym procesie wdrażania ze zdefiniowanymi fazami, operacjami i zadaniami. Metoda ta podaje wytyczne podczas całego przebiegu projektu i zapewnia, że ​​cele związane z terminami, budżetem i jakością zostają osiągnięte.

Kluczowe zagadnienia metodyki wdrożenia systemu ERP

  • Jasno zdefiniowane i udokumentowane cele
  • Wypróbowane, przejrzyste procedury
  • Wzory dokumentów dotyczące koncepcji oraz najlepszych praktyk
  • Profesjonalne zarządzanie projektami
  • Wsparcie ze strony producenta oprogramowania ERP
  • Przejrzystość na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa
  • Wykwalifikowany zespół projektowy
predictive maintenance po polsku - predykcyjne utrzymanie ruchu

Organizacja projektu wdrożeniowego

Każda grupa projektowa stworzona jest na równych zasadach. To gwarantuje, że projekt ERP jest przejrzysty, spotyka się z obopólną akceptacją i jest realizowany przez oba zespoły na podstawie odpowiedniego podziału zadań. Komitet sterujący projektu, w skład którego wchodzą członkowie zarządu klienta i CEO proALPHA, ma za zadanie wyznaczenia celów strategicznych i podejmowanie kluczowych decyzji. Ponadto komitet sterujący nadzoruje zespół odpowiedzialny za kierowanie projektem, który składa się z kierownika projektu po stronie klienta oraz kierownika projektu wyznaczonego przez proALPHA. Zespół kierujący projektem wyznacza cele częściowe, zajmuje się planowaniem, kierowaniem zespołem oraz raportowaniem.

Zespół projektowy o szerokim zakresie zadań

Zespół projektowy składa się z konsultantów proALPHA oraz, co najważniejsze, z użytkowników kluczowych klienta. Osoby te pełnią istotną rolę w projekcie, ponieważ uczestniczą już w fazie koncepcyjnej i biorą czynny udział w projektowaniu przyszłego systemu ERP. Osoby te odpowiedzialne są także za testowanie oprogramowania oraz za przekazywanie istotnych informacji wszystkim użytkownikom oraz ich szkolenie. W trakcie trwania projektu, proALPHA poprzez przejrzyste zarządzanie działaniami zapewnia, że ​​wszyscy członkowie zespołu są informowani o swoich zadaniach i terminach ich realizacji. Stały controlling gwarantuje kontrolę budżetu na każdym etapie realizacji projektu.

Strategia wdrożenia

Podstawą metody proMETHEUS jest zdefiniowana procedura, która stanowi ramy każdego projektu – od mapowania procesu po specyfikacje. Również określone zostały modelowe procesy oraz najlepsze praktyki, które wskazują na najbardziej efektywny sposób odwzorowania przebiegu procesu w proALPHA. Modele te zostały uzupełnione o szablony branż i liczne dokumenty koncepcyjne, które umożliwiają wykorzystywanie doświadczeń zdobytych w trakcie wcześniejszych implementacji. proALPHA oferuje również kompleksowe szkolenia. Czy to seminaria, warsztaty, czy materiały do szkolenia użytkowników końcowych, proALPHA zapewnia wszystko to, co jest potrzebne w trakcie projektu.

Metodykę wdrożenia systemu proALPHA ERP obrazuje materiał filmowy:

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom produkcji? Chcesz się upewnieć jakie mamy doświadczenia we wdrożeniach systemu ERP?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!