Scroll Top

Jak usprawnić proces śledzenia i identyfikacji produktu?

Możliwość śledzenia i identyfikacji produktów stała się kluczowym wymaganiem dzisiejszych firm produkcyjnych aby minimalizować ryzyka i zwiększać przewagę nad konkurencją. Sprawdzona funkcjonalność śledzenia i identyfikacji jest ważna nie tylko w branżach o narzuconych restrykcyjnych normach i przepisach takich jak medyczna, spożywcza, obronna czy motoryzacyjna. Funkcjonalność ta stała się obowiązkowa dla praktycznie każdego producenta niezależnie od branży aby uzyskać pełną kontrolę nad produktem, jakością produkcji i większą szybkość odpowiedzi na wymagania klienta. Przeczytaj ten artykuł aby dowiedzieć się więcej o tym jak usprawnić proces śledzenia i identyfikacji produkt, oraz czym jest traceability.

Czym jest traceability?

Traceability, czyli proces śledzenia i identyfikacji produktu to wiedza jaka partia surowców i półproduktów (również nazwa dostawcy, numery seryjne) została wykorzystana do wyprodukowania konkretnego produktu, oraz kto go otrzymał. Z pomocą systemu nadzorującego partie i numery seryjne istnieje możliwość śledzenia dóbr od momentu gdy dostawca prześle nam surowiec, przez proces dostawy do klienta i wszystkie etapy przygotowania i realizacji produkcji pomiędzy.

Jak nowoczesny system ERP wspiera traceability produktów?

Aby wdrożyć proces śledzenia i identyfikacji produktów, firmy produkcyjne wybierają nowoczesne rozwiązania ERP dedykowane przedsiębiorstwom wytwórczym. Świetnym reprezentantem tego typu rozwiązań IT jest proALPHA. Poniżej znajdują się kluczowe funkcjonalności tego systemu, które umożliwiają wdrożenie traceability w każdej firmie produkcyjnej:

 • Definiowanie rodzajów partii – Oprogramowanie ERP dla produkcji proALPHA pozwala na możliwość definiowania rodzajów partii. Użytkownik może zadeklarować partię jako datę ważności. Istnieje możliwość wyboru odpowiedniej strategii rozchodu dla indeksów sterowanych partią (np. FIFO, FILO, ręczne wskazywanie partii, dobór w zależności od miejsca składowania itp.). Pracownik odpowiedzialny za proces może wybrać czy dla partii możliwy będzie mix na dostawie i produkcji, oraz czy wymagany będzie atest i data ważności. Partie powiązać można z planem inspekcji w module Kontrola Jakości systemu proALPHA. Proces może być powiązany z workflow (kontrola jakościowa lub ilościowa)
 • Definiowanie rodzajów serii – użytkownik systemu może indywidualnie definiować rodzaje i typy numerów serii. Każdy typ produktu może mieć przydzielony osobny wzór numeracji (tzw. maskę).
 • Identyfikacja ścieżki produktu – ta funkcja umożliwia prześledzenie wszystkich transakcji magazynowych dla wybranej partii/serii (od momentu przyjęcia na magazyn, po przeniesienie na zlecenie do produkcji)
 • Identyfikowanie asortymentu na magazynie wysokiego składowania (WMS) – możliwość dowolnego definiowania struktury logicznej magazynu i miejsc magazynowania. Każda transakcja magazynowa może być śledzona z dokładnością co do miejsca składowania, oraz partii i serii towaru. Specjalna funkcja pozwala na drukowanie etykiet zawierających kod kreskowy opisujący asortyment (zawiera partię, serię, miejsce składowania, datę ważności i wytworzenia itd.). Transakcje magazynowe mogą być obsługiwane mobilnie za pomocą urządzeń przenośnych dokładnością do wymaganych atrybutów stanu magazynowego artykułu.
 • Teczka produktu – Teczka produktu pozwala zebranie wszystkich kluczowych danych o produkcje w jedno, centralne miejsce. W teczce znajdą się między innymi informacje o okresie gwarancji i zakresie czynności konserwacyjnych możliwych do wykonania. Każda zmiana w teczce jest rejestrowana i zapisywana w historii. Teczka zawiera również informacje na temat każdej wyprodukowanej partii produktu, jak i każdego poszczególnego wyprodukowanego produktu wraz z przypisanym mu numerem serii. Stworzone dobra można analizować w widoku przedstawiającym wszystkie podzespoły i materiały, z których zostały wykonane. Pozwala to na uchwycenie danych potrzebnych do analizowania źródeł pochodzenia problemów i awarii produktu jak i na sprawniejsze działanie działu serwisu, który łatwo sprawdzi, z czego składa się dany produkt i dowie się jakie części należy zamówić i wymienić aby przywrócić jego sprawność.
Definiowanie rodzajów partii
definicja serii
Identyfikowanie asortymentu na magazynie wysokiego składowania (WMS)
definicja serii
Definiowanie rodzajów serii
Teczka produktu
identyfikacja sciezki produktu
Identyfikacja ścieżki produktu

Czy warto zainwestować w traceability?

Z całą pewnością tak. Wybierając nowoczesny system ERP dla produkcji wyposażony w funkcjonalności umożliwiające wdrożenie procesu śledzenia i identyfikowania produktu osiągniesz przewagę nad konkurencją, oraz znacznie polepszysz jakość obsługi klienta. Wszystkie o historii pochodzenia produktu są zawsze na wyciągnięcie ręki.

Wybierz traceability i reaguj szybciej. Prześledź historię produktu aby odkryć z czego wynika jego awaryjność. Dostarczaj szczegółowe informacje o produkcie aby spełnić wymagania regulacji i norm. Monitoruj jakość i wydajność produkcji, oraz zmniejsz koszty związane z marnotrawstwem.

Przeczytaj również:

Traceability (śledzenie) jest kluczowym elementem w zarządzaniu łańcuchem dostaw i produkcją. Pozwala na monitorowanie drogi produktu od momentu początkowego surowca do ostatecznego odbiorcy. Nowoczesne systemy ERP (Enterprise Resource Planning) oferują zaawansowane funkcje, które wspierają traceability produktów. W tym poradniku przedstawimy, jak nowoczesny system ERP może wspomagać proces traceability oraz zapewnić kompletną widoczność i kontrolę nad produktem na każdym etapie.

Definicja traceability:

Traceability, czyli śledzenie, odnosi się do zdolności do śledzenia i identyfikacji pochodzenia, historii i lokalizacji produktu w danym momencie. Obejmuje ona rejestrację i śledzenie danych dotyczących składników, procesów produkcyjnych, partii, numerów seryjnych, terminów ważności, dat produkcji itp. Pozwala to na pełne zrozumienie, gdzie, kiedy i w jaki sposób dany produkt został wytworzony, przetworzony i dostarczony.

Korzyści płynące z traceability:

Wprowadzenie nowoczesnego systemu ERP z funkcją traceability niesie ze sobą szereg korzyści, takich jak:

 1. Pełna widoczność łańcucha dostaw: Dzięki traceability możliwe jest śledzenie produktu na każdym etapie produkcji i dostaw, co zapewnia pełną widoczność i kontrolę nad całym łańcuchem dostaw. Można monitorować, gdzie znajdują się składniki, jakie operacje zostały wykonane, a także zidentyfikować ewentualne problemy lub opóźnienia.
 2. Poprawa jakości i bezpieczeństwa: Traceability umożliwia szybkie i precyzyjne zlokalizowanie partii produktów w przypadku problemów z jakością lub bezpieczeństwem. W przypadku wykrycia wadliwych produktów możliwe jest natychmiastowe zidentyfikowanie źródła problemu i podjęcie odpowiednich działań naprawczych.
 3. Zgodność regulacyjna: Wielu sektorach, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny czy lotniczy, istnieją ściśle określone regulacje dotyczące traceability. Nowoczesne systemy ERP mogą pomóc w automatyzacji procesów związanych z zgodnością regulacyjną, takich jak rejestracja danych, raportowanie czy śledzenie numerów seryjnych.
 4. Optymalizacja efektywności: Traceability pozwala na analizę danych dotyczących procesów produkcyjnych i dostaw, co umożliwia identyfikację obszarów wymagających optymalizacji. Dzięki tym informacjom można zoptymalizować zarządzanie zapasami, zoptymalizować procesy produkcyjne, redukować straty i minimalizować koszty.

Jak nowoczesny system ERP wspiera traceability produktów?

 • Unikalne identyfikatory produktów:

Nowoczesny system ERP umożliwia przypisanie unikalnych identyfikatorów, takich jak kody kreskowe, numery seryjne lub kody QR, do każdej partii produktów. Dzięki temu można precyzyjnie śledzić każdy produkt od momentu przyjęcia surowca aż do dostawy do klienta.

 • Rejestracja danych:

System ERP umożliwia rejestrację szczegółowych danych dotyczących procesów produkcyjnych, składników, dostawców, dat produkcji, terminów ważności, itp. Informacje te są przechowywane w centralnej bazie danych, co ułatwia późniejsze wyszukiwanie i analizę.

 • Automatyczne śledzenie:

Nowoczesne systemy ERP są w stanie automatycznie śledzić ruchy produktów wewnątrz zakładu produkcyjnego oraz w całym łańcuchu dostaw. Dzięki integracji z systemami identyfikacji, takimi jak czytniki kodów kreskowych lub technologia RFID, system ERP może monitorować lokalizację, status i historię każdej partii produktów w czasie rzeczywistym.

 • Monitorowanie parametrów jakościowych:

System ERP może integrować się z systemami kontroli jakości, umożliwiając automatyczne rejestrowanie danych dotyczących parametrów jakościowych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, system ERP może natychmiastowo wygenerować alert i podjąć odpowiednie działania naprawcze.

 • Analiza i raportowanie:

Nowoczesne systemy ERP oferują zaawansowane narzędzia analityczne, które umożliwiają analizę zgromadzonych danych dotyczących traceability. Można generować raporty, wykresy i zestawienia, które pozwalają zidentyfikować trendy, wykryć problemy oraz podejmować świadome decyzje dotyczące optymalizacji procesów.

Wprowadzenie nowoczesnego systemu ERP z funkcją traceability produktów jest kluczowe dla skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw i produkcją. Traceability pozwala na pełną widoczność i kontrolę nad produktem na każdym etapie, co przekłada się na poprawę jakości, efektywności i zgodności regulacyjnej. Dzięki unikalnym identyfikatorom, rejestracji danych, automatycznemu śledzeniu, monitorowaniu parametrów jakościowych oraz analizie danych, nowoczesne systemy ERP wspierają traceability i umożliwiają podejmowanie informowanych decyzji w celu optymalizacji procesów.

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system wspierający planowanie produkcji i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chcesz się upewnieć jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i zarządzania zmianą na produkcji?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!