Scroll Top

Jak wdrożyć system ERP?

Nowoczesny i niezawodny system ERP jest kluczowym warunkiem usprawnienia pracy i rozwoju przedsiębiorstwa. Niestety dla 26% przedsiębiorstw wdrożenie systemu ERP przebiegło w sposób dla nich niezadowalający i nie przyniosło zakładanych efektów – tak wynika z Panorama Consulting Solutions Research Report z 2017 roku. Chaos, brak nadzoru, spowolnienie, a nawet uniemożliwienie pracy – z tym właśnie kojarzy się etap wdrożeniowy. Na szczęście nie zawsze tak jest.

W tym samym raporcie możemy przeczytać, że około 89% przedsiębiorców przyznało, że system ERP spełnia ich oczekiwania, a 93% wskazało, że ERP poprawia procesy biznesowe (zobacz raport). Przez wielu respondentów wdrożenie ERP zostało jednak określone jako chaotyczne i pozbawione odpowiedniego nadzoru, co pokazuje, że firmy wdrożeniowe zaniedbują podstawy, jakimi są przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej oraz wybór odpowiedniej metodyki implementacji.

Analiza przedwrożeniowa

Przed przystąpieniem do prac implementacyjnych powinna zostać przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa. Jest ona niezbędna do tego, aby po pierwsze zdefiniować cele, po drugie przygotować proces wdrożeniowy w taki sposób, aby przedsiębiorstwo przetrwało często wielomiesięczne prace, nie tracąc przy tym pieniędzy i sprawności.

Wynikiem tej analizy jest dokument, w którym szczegółowo zostaje opisana specyfika systemu i sposób realizacji wdrożenia. Powinny się w nim znaleźć między innymi takie informacje jak: opis przedsiębiorstwa oraz infrastruktury sprzętowej, analiza obecnego stanu oraz wymagań, analiza migracji danych oraz sposób przeprowadzenia integracji z systemami zewnętrznymi.

Wdrożenie systemu ERP metodą proMETHEUS

Wdrożenie ERP to złożony proces, który od początku do końca musi być profesjonalnie przygotowany i zarządzany. W tym celu stosuje się różną metodykę, jedną z nich jest proMETHEUS wypracowana przez firmę proALPHA. Polega na wytypowaniu jasno określonych faz procesu, co zapewnia realizację zgodnie z terminem, budżetem oraz oczekiwaną jakością.

Czym jest proMETHEUS:

 • Jasno zdefiniowane i udokumentowane cele.
 • Kompletna dokumentacja.
 • Przejrzystość we wszystkich fazach projektu.
 • Profesjonalne zarządzanie projektem wdrożeniowym.
 • Wsparcie bezpośrednio od producenta ERP.
 • Wykwalifikowany zespół projektowy i firma wdrożeniowa.
 • Zorganizowane i indywidualne podejście.
Wdrożenie systemu ERP dla produkcji w Polsce - praktyczne podejście do wdrożenia ERP

Dzięki metodzie proMETHEUS zyskuje się kompleksowe wsparcie zarówno, jeśli mowa o aktualizacji istniejącego systemu ERP, jak i o całkowicie nowym wdrożeniu. Prace implementacyjne przeprowadzane są na trzech poziomach: ustalenie strategicznych celów projektu, planowanie we współpracy z kierownictwem projektu oraz implementacja realizowana przez wspólny zespół projektowy składający się z konsultantów proALPHA i pracowników klienta.

W materiale filmowym preznetujemy, jak przebiega proces wdrożenia systemu ERP przy zasotoswaniu metodyki proMETHEUS:

Wybór ERP jest decyzją o dużym znaczeniu biznesowym, dlatego powinien być poprzedzony gruntowną analizą, która wskaże wysokość kosztów wdrożenia oraz przewidywane zyski. Ponadto przedsiębiorcy muszą być świadomi co do roli, jaką spełniają systemy ERP w usprawnieniu pracy organizacji, a także jak będzie przebiegał proces wdrożenia systemu. Tylko wtedy zyska się gwarancję, że wdrożenie ERP nie sparaliżuje bieżącej pracy firmy.

Przeczytaj również:

Wdrożenie systemu ERP (Enterprise Resource Planning) to złożony proces, który ma na celu wprowadzenie kompleksowego oprogramowania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Jest to strategiczna decyzja, która ma ogromny wpływ na funkcjonowanie i efektywność całej organizacji. W niniejszym tekście przedstawimy szczegółowy przewodnik po wdrożeniu systemu ERP, omawiając kluczowe etapy, wyzwania i korzyści związane z tym procesem.

Wprowadzenie do systemu ERP

 1. Czym jest system ERP?
 2. Kluczowe moduły i funkcje systemu ERP
 3. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu ERP
 4. Wyzwania związane z wdrożeniem systemu ERP

Planowanie wdrożenia WDROŻENIA SYSTEMU ERP

 1. Analiza potrzeb przedsiębiorstwa
  • Badanie istniejących procesów biznesowych
  • Identyfikacja obszarów wymagających usprawnień
  • Określenie celów i oczekiwań wdrożenia

Budżetowanie i alokacja zasobów

  • Szacowanie kosztów związanych z wdrożeniem
  • Określanie odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych

Wybór systemu ERP

  • Analiza dostępnych rozwiązań na rynku
  • Przegląd funkcjonalności, skalowalności i wsparcia technicznego
  • Porównanie kosztów i korzyści związanych z różnymi systemami

Tworzenie planu wdrożenia

  • Określanie harmonogramu i etapów implementacji
  • Ustalanie kluczowych zadań i odpowiedzialności
  • Zapewnienie zaangażowania interesariuszy i zespołu projektowego

Implementacja systemu ERP

 1. Konfiguracja i dostosowanie systemu
  • Ustalanie preferencji dotyczących konfiguracji systemu
  • Dostosowywanie interfejsu użytkownika i struktury danych
  • Integracja z istniejącymi systemami i bazami danych
 2. Migracja danych
  • Analiza i czyszczenie danych przed migracją
  • Określanie strategii migracji i testowanie procesów
  • Przenoszenie danych z istniejących systemów do nowego systemu ERP
 3. Testowanie i szkolenie
  • Przeprowadzanie testów funkcjonalnych i wydajnościowych
  • Szkolenie użytkowników końcowych w obsłudze systemu
  • Optymalizacja i rozwiązywanie problemów z wykrytymi błędami
 4. Uruchomienie i wdrożenie
  • Przejście na pełne korzystanie z systemu ERP
  • Monitorowanie wydajności i dostosowywanie konfiguracji
  • Zapewnienie wsparcia technicznego

Różne systemy ERP (Enterprise Resource Planning) często posiadają swoje własne metodyki wdrożeniowe, które pomagają w zarządzaniu procesem implementacji. W poniższym tekście przedstawiamy opis kilku popularnych metodyk wdrożeniowych stosowanych przez różne systemy ERP:

 1. Metodyka Waterfall (Kaskadowa): Metoda Waterfall jest tradycyjnym podejściem do wdrożeń systemów ERP. Charakteryzuje się linearnym i sekwencyjnym przebiegiem, gdzie każda faza jest realizowana po kolei. Wymaga szczegółowego planowania, dokumentacji i formalnych etapów, takich jak analiza wymagań, projektowanie, implementacja, testowanie i wdrożenie. Wymaga też dokładnego określenia zakresu i wymagań przed rozpoczęciem procesu wdrożenia.
 2. Metodyka Agile: Metodyka Agile jest elastycznym podejściem, które umożliwia adaptację i szybkie dostosowywanie się do zmieniających się wymagań i priorytetów. Składa się z krótkich iteracji zwanych sprintami, podczas których zespół projektowy skupia się na dostarczaniu wartościowych funkcjonalności. W każdym sprincie odbywa się planowanie, rozwój, testowanie i ocena postępów. Agile promuje zaangażowanie interesariuszy, współpracę zespołową i częste dostarczanie wartościowych rozwiązań.
 3. Metodyka Scrum: Metodyka Scrum jest jedną z popularnych metod Agile. Opiera się na podziale projektu na krótkie iteracje zwanym sprintami, które trwają zwykle od 1 do 4 tygodni. Podczas sprintów zespół skupia się na dostarczaniu konkretnej funkcjonalności. W Scrum wykorzystuje się role takie jak Scrum Master, Product Owner i zespół developerski, aby zapewnić sprawną komunikację i skoordynowane działania.
 4. Metodyka Lean: Metodyka Lean jest oparta na filozofii ciągłego doskonalenia i eliminacji marnotrawstwa. W kontekście wdrożeń systemów ERP, metodyka Lean skupia się na identyfikacji i eliminacji niepotrzebnych procesów, czynności i zasobów. Koncentruje się na dostarczaniu wartościowych funkcjonalności i minimalizacji strat. Metodyka Lean wymaga ścisłej analizy i optymalizacji procesów, a także zaangażowania zespołu projektowego i użytkowników końcowych.
 5. Metodyka Prototypowania: Metodyka Prototypowania polega na tworzeniu wczesnych prototypów systemu ERP, które są prezentowane użytkownikom końcowym w celu zbierania informacji zwrotnych i weryfikacji wymagań. Opiera się na iteracyjnym procesie, gdzie prototypy są stopniowo rozwijane i doskonalone na podstawie opinii i sugestii użytkowników. Metoda ta umożliwia szybkie zidentyfikowanie potencjalnych problemów, dostosowanie funkcjonalności do rzeczywistych potrzeb oraz zwiększenie zaangażowania użytkowników.

  Wybór metodyki wdrożeniowej zależy od wielu czynników, takich jak charakterystyka projektu, złożoność procesów biznesowych, elastyczność wymagań oraz preferencje organizacji. Warto pamiętać, że każda metodyka ma swoje zalety i ograniczenia, dlatego ważne jest dopasowanie odpowiedniego podejścia do konkretnego projektu wdrożeniowego.

  Podsumowując, wdrożenie systemu ERP to kompleksowy proces, który wymaga starannego planowania, dostosowania do specyfiki organizacji oraz odpowiedniego wyboru metodyki wdrożeniowej. Kluczowe jest zaangażowanie zarządu, współpraca zespołu projektowego i wsparcie użytkowników końcowych. Poprawnie przeprowadzone wdrożenie systemu ERP może przynieść liczne korzyści, takie jak zwiększenie efektywności, optymalizacja procesów, lepsza integracja danych i poprawa jakości decyzji biznesowych.

  6. Metodyka Hybrydowa: Metodyka Hybrydowa jest kombinacją różnych podejść wdrożeniowych, takich jak Waterfall i Agile. W tym podejściu wykorzystuje się elementy zarówno sekwencyjne, jak i iteracyjne, w zależności od konkretnych wymagań projektu. Metoda Hybrydowa pozwala na większą elastyczność i dostosowanie do konkretnych warunków, zachowując jednocześnie strukturę i kontrolę.

  Wybór metodyki wdrożeniowej zależy od wielu czynników, takich jak charakterystyka projektu, złożoność procesów biznesowych, elastyczność wymagań oraz preferencje organizacji. Warto pamiętać, że każda metodyka ma swoje zalety i ograniczenia, dlatego ważne jest dopasowanie odpowiedniego podejścia do konkretnego projektu wdrożeniowego.

  Podsumowując, wdrożenie systemu ERP to kompleksowy proces, który wymaga starannego planowania, dostosowania do specyfiki organizacji oraz odpowiedniego wyboru metodyki wdrożeniowej. Kluczowe jest zaangażowanie zarządu, współpraca zespołu projektowego i wsparcie użytkowników końcowych. Poprawnie przeprowadzone wdrożenie systemu ERP może przynieść liczne korzyści, takie jak zwiększenie efektywności, optymalizacja procesów, lepsza integracja danych i poprawa jakości decyzji biznesowych.

Jak możemy Ci pomóc?

Planujesz wdrożyć ERP i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!