Jak wdrożyć system ERP?

Nowoczesny i niezawodny system ERP jest kluczowym warunkiem usprawnienia pracy i rozwoju przedsiębiorstwa. Niestety dla 26% przedsiębiorstw wdrożenie ERP przebiegło w sposób dla nich niezadowalający i nie przyniosło zakładanych efektów – tak wynika z Panorama Consulting Solutions Research Report z 2017 roku. Chaos, brak nadzoru, spowolnienie, a nawet uniemożliwienie pracy – z tym właśnie kojarzy się etap wdrożeniowy. Na szczęście nie zawsze tak jest.

W tym samym raporcie możemy przeczytać, że około 89% przedsiębiorców przyznało, że system ERP spełnia ich oczekiwania, a 93% wskazało, że ERP poprawia procesy biznesowe (zobacz raport). Przez wielu respondentów wdrożenie ERP zostało jednak określone jako chaotyczne i pozbawione odpowiedniego nadzoru, co pokazuje, że firmy wdrożeniowe zaniedbują podstawy, jakimi są przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej oraz wybór odpowiedniej metodyki implementacji.

Analiza przedwrożeniowa

Przed przystąpieniem do prac implementacyjnych powinna zostać przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa. Jest ona niezbędna do tego, aby po pierwsze zdefiniować cele, po drugie przygotować proces wdrożeniowy w taki sposób, aby przedsiębiorstwo przetrwało często wielomiesięczne prace, nie tracąc przy tym pieniędzy i sprawności.

Wynikiem tej analizy jest dokument, w którym szczegółowo zostaje opisana specyfika systemu i sposób realizacji wdrożenia. Powinny się w nim znaleźć między innymi takie informacje jak: opis przedsiębiorstwa oraz infrastruktury sprzętowej, analiza obecnego stanu oraz wymagań, analiza migracji danych oraz sposób przeprowadzenia integracji z systemami zewnętrznymi.

Wdrożenie systemu ERP metodą proMETHEUS

Wdrożenie ERP to złożony proces, który od początku do końca musi być profesjonalnie przygotowany i zarządzany. W tym celu stosuje się różną metodykę, jedną z nich jest proMETHEUS wypracowana przez firmę proALPHA. Polega na wytypowaniu jasno określonych faz procesu, co zapewnia realizację zgodnie z terminem, budżetem oraz oczekiwaną jakością.

Czym jest proMETHEUS:

  • Jasno zdefiniowane i udokumentowane cele.
  • Kompletna dokumentacja.
  • Przejrzystość we wszystkich fazach projektu.
  • Profesjonalne zarządzanie projektem wdrożeniowym.
  • Wsparcie bezpośrednio od producenta ERP.
  • Wykwalifikowany zespół projektowy i firma wdrożeniowa.
  • Zorganizowane i indywidualne podejście.
Wdrożenie systemu ERP dla produkcji w Polsce - praktyczne podejście do wdrożenia ERP

Dzięki metodzie proMETHEUS zyskuje się kompleksowe wsparcie zarówno, jeśli mowa o aktualizacji istniejącego systemu ERP, jak i o całkowicie nowym wdrożeniu. Prace implementacyjne przeprowadzane są na trzech poziomach: ustalenie strategicznych celów projektu, planowanie we współpracy z kierownictwem projektu oraz implementacja realizowana przez wspólny zespół projektowy składający się z konsultantów proALPHA i pracowników klienta.

W materiale filmowym preznetujemy, jak przebiega proces wdrożenia systemu ERP przy zasotoswaniu metodyki proMETHEUS:

Wybór ERP jest decyzją o dużym znaczeniu biznesowym, dlatego powinien być poprzedzony gruntowną analizą, która wskaże wysokość kosztów wdrożenia oraz przewidywane zyski. Ponadto przedsiębiorcy muszą być świadomi co do roli, jaką spełniają systemy ERP w usprawnieniu pracy organizacji, a także jak będzie przebiegał proces wdrożenia systemu. Tylko wtedy zyska się gwarancję, że wdrożenie ERP nie sparaliżuje bieżącej pracy firmy.

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Planujesz wdrożyć ERP i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!