Scroll Top

RPA w pigułce: Jak wykorzystać robotic process automation w firmie

Optymalizacja procesów i digitalizacja to tematy, które są obecnie istotne dla większości nowoczesnych firm. Menedżerowie i pracownicy chcą wiedzieć, jak zwiększyć efektywność oraz jak zidentyfikować i zoptymalizować procesy, które można zautomatyzować. Odpowiedzią może być automatyzacja procesów (RPA).

Czym jest RPA?

RPA (z ang. robotic process automation) to oprogramowanie-robot, które automatyzuje procesy front- i back office. Technologia ta naśladuje pracę człowieka obsługującego komputer, uruchamiającego aplikacje i inicjującego procesy cyfrowe. Do głównych zalet RPA należy:

  • obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności,
  • zmniejszenie błędów i lepsza jakość,
  • wyższa satysfakcja pracowników.

RPA różni się od innych technologii automatyzacji, ponieważ nie wymaga misternie zaprogramowanego interfejsu aplikacji ani modyfikacji istniejących systemów czy firmowej infrastruktury IT. Skalowalne oprogramowanie bota jest zwykle hostowane na maszynach wirtualnych i dostępne przez całą dobę, przyspieszając inne procesy. Robotic process automation działa w oparciu o zdefiniowane reguły, zmniejszając pracochłonność rutynowych zadań i ryzyko wystąpienia błędów podczas przetwarzania danych.

Co potrafi RPA?

Robot programowy wykonuje swoje zadania w oparciu o zdefiniowany workflow, naśladując zachowania zwykłych użytkowników. Bot jest w stanie zalogować się do różnych aplikacji i wykonać powtarzalne zadania, które wcześniej były obsługiwane przez pracowników.

Typowe zadania dla RPA to:

  • przenoszenie plików i folderów,
  • kopiowanie, wklejanie i porównywanie danych,
  • wypełnianie formularzy,
  • wyodrębnianie danych strukturalnych i półstrukturalnych z dokumentów.

Jakie procesy są odpowiednie dla RPA?

proALPHA przedstawia sześć przypadków użycia, w których automatyzacja procesów wykazuje duży potencjał:

1.   Aktualizacja kartotek głównych klientów, dostawców i pracowników

RPA znacznie zmniejsza wysiłek administracyjny związany z aktualizacją kartotek głównych. System analizuje i przetwarza przychodzące powiadomienia o zmianach i automatycznie potwierdza je do odpowiedniego nadawcy.

2.   Wprowadzanie i przetwarzanie zamówień

Proces składania zamówień jest zazwyczaj standardową procedurą, którą RPA usprawnia, aby uczynić ją bardziej wydajną i opłacalną. Bot samodzielnie wykonuje zadania takie jak wysyłanie potwierdzenia zamówienia, drukowanie dokumentu wysyłkowego czy wystawianie faktury.

proces automatyzacji

3.   Raporty o stanie i powiadomienia o przesyłkach

Wielu klientów przywiązuje dużą wagę do śledzenia paczek. Dzięki RPA robot aktualizuje i przekazuje te dane w razie potrzeby. Ponadto jest on w stanie rejestrować zlecenia w systemach planowania i wprowadzać czasy odbioru w portalach klientów lub spedytorów.

4.   Komunikacja z klientami i użytkownikami

Powtarzające się żądania klientów i użytkowników są przetwarzane automatycznie w celu zwiększenia ich zadowolenia. Ponadto system nadaje priorytety zgłoszeniom klientów, przypisując ważne kwestie do odpowiedzialnego za nie specjalisty. Na żądanie system RPA automatycznie przesyła dokumenty, takie jak wyciągi z konta i faktury.

5.   Wypełnianie formularzy

Oprogramowanie robota jest w stanie zidentyfikować typowe żądania klientów i przetworzyć wszystkie odpowiednie formularze. Jedynym zadaniem pracownika jest archiwizacja dokumentów, aby zapewnić możliwość monitorowania żądania w dowolnym momencie.

6.   Wykonywanie obliczeń

RPA autonomicznie podejmuje decyzje i wykonuje instrukcje typu if-then na podstawie wyników. Interwencja człowieka jest wymagana tylko wtedy, gdy sprawy stają się skomplikowane.

Wdrożenie robotic process automation jest szczególnie korzystne dla obszarów o dużej liczbie powtarzających się procesów. Znacząco zmniejsza obciążenie pracowników, jednocześnie zauważalnie zwiększając produktywność i efektywność firmy. Aby w przyszłości systemy RPA mogły obsługiwać także i inne złożone procesy, programiści już teraz pracują nad kognitywnymi robotami programowymi, które dzięki sztucznej inteligencji są stale udoskonalane.

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP w chmurze i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chcesz się upewnić jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i zarządzania zmianą na produkcji?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!