Scroll Top

Jakie są kluczowe wymagania funkcjonalne przedsiębiorstw produkcyjnych wobec systemu ERP?

Niemal żadna firma w Polsce nie wyobraża sobie działania bez systemu ERP wspierającego jej codzienne operacje. Oprogramowanie to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście firm produkcyjnych, ponieważ to one czerpią najwięcej korzyści z funkcji dostarczanych przez tego rodzaju narzędzia. W tym artykule przedstawimy Ci przegląd najczęściej wymienianych wymagań funkcjonalnych wobec systemów ERP stawianych przez firmy produkcyjne takie jak Twoja, abyś mógł lepiej poznać prawdziwy potencjał nowoczesnych rozwiązań ERP. Artykuł ten dedykowany jest szczególnie firmom będącym aktualnie na etapie poszukiwania nowego systemu dla firm produkcyjnych.

Bez względu na rodzaj realizowanej produkcji, w całym procesie wytwarzania gromadzona jest szeroka gama dokumentów i plików elektronicznych, stanowiących ogółem tak zwaną dokumentację techniczną. W wielu przypadkach chcemy nie tylko zachować aktualną dokumentację, ale także zarządzać zmianami w tym dokumencie. Zależy nam, aby wiedzieć kto i kiedy dokonał zmiany, dlaczego to uczynił oraz według jakiej dokumentacji została zlecona produkcja. Aby sprostać temu zadaniu, niezbędny jest system posiadający funkcjonalność śledzenia zmian, wersjonowania plików oraz zarządzania uprawnieniami do dokumentacji. W tym celu warto przyjrzeć się szerzej systemowi proALPHA.

Zarządzanie technologiami produkcji wyrobów

Pierwszym krokiem w procesie jest tworzenie produktów i powiązanych z nim technologii. Firmy produkcyjne oczekują od systemu elastycznego modelowania składu surowcowego wszystkich półproduktów i produktów. Każdy produkt może zostać zdefiniowany z użyciem dowolnej ilości receptur (przy zachowaniu jednej domyślnej). Technolodzy żądają od sytemu wielowariantowości pod kątem produktów znajdujących się na liście zleceń produkcyjnych (BOM), oraz możliwości edycji opisu składu półproduktów.

Budowa maszyn - wdrożenie systemu ERP

Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi

W zakresie zarządzania zleceniami produkcyjnymi, firmy produkcyjne chcą móc tworzyć precyzyjne zlecenia, które określają rodzaj produktu do wytworzenia wraz z planowaną wielkością partii i terminem wykonania.  Atutem będzie automatyczne tworzenie dyspozycji materiałowych dla wyrobów na zleceniach. Firmy chcą znać zużycie materiałów i surowców jak i prognozowany przychód w podziale na wyroby i produkty uboczne.

Zarządzając zleceniami produkcyjnymi większość firm produkcyjnych skupia się na śledzeniu wydań surowców, oraz możliwości ich rezerwacji na magazynach. Często wymienianą funkcjonalnością z zakresu zarządzania zleceniami jest generowanie dla nich raportów porównujących planowane zużycie oparte o normy ze zużyciem rzeczywistym obliczanym na podstawie dokumentów magazynowych i produkcyjnych. Finalnie, warto wspomnieć o funkcji tworzenia harmonogramu dla zleceń ze specjalnym uwzględnieniem kalendarza prac na produkcji.

Planowanie produkcji

Planowanie produkcji to niezwykle istotny proces z punktu widzenia firm produkcyjnych, gdyż od dobrego rozplanowania prac zależy w znacznej mierze rentowność zleceń i czas ich realizacji. Dlatego wiec firmy wytwórcze stawiają bardzo stanowcze wymagania wobec modułów planowania produkcji w systemach ERP. Pytając planistów o najważniejsze elementy systemu do planowania produkcji możemy usłyszeć o:

  • Planowaniu w oparciu o aktualne stany magazynowe z uwzględnieniem produktów zweryfikowanych wcześniej przez dział kontrolki jakości
  • Planowaniu przezbrajania maszyn w taki sposób aby uwzględnić ilość zakolejkowanych zleceń
  • Segregowaniu zleceń w oparciu o dowolne kryteria i cechy, oraz możliwości nadawania im priorytetów
  • Wydajnym przeliczaniu planu produkcyjnego przy uwzględnieniu aktualnych mocy przerobowych i kolejki zleceń

Rozliczanie produkcji

Rozliczając proces produkcyjny chcemy uzyskać zestaw informacji, które są jak najbliższe prawdzie i które umożliwią nam lepszą wycenę prac w przyszłości, oraz jak najlepszą ocenę kondycji firmy. Dobry system ERP dla produkcji potrafi rozliczać produkcję w oparciu o dowolne zdefiniowane wcześniej kryteria.

W wielu branżach kładziony jest nacisk aby rozliczać surowiec zwracany jak i niewykorzystany surowiec, który będzie poddawany dalszej obróbce w dalszych zleceniach. Warto zwrócić uwagę również na aspekt automatyzacji rozliczania produkcji i wybrać system ERP, który będzie automatycznie uwzględniał parametry produkcji na etapie jej rozliczania, oraz samodzielnie rozliczy TKW czyli techniczny koszt wytworzenia.

krytyczne funkcjonalności ERP

Sterowanie produkcją

Po zarządzaniu zleceniami i przygotowaniem produkcji, kolejnym elementem jest samo sterowanie produkcji. Tutaj menadżerowie firm produkcyjnych zwracają uwagę na możliwość produkcji wielu różnych detali i cech na raz z u zżyciem jednej formy. Ważne dla nich jest również generowanie i przekazywanie do realizacji zleceń w odpowiednio ustalonej kolejności.

Firmy wytwórcze chcą sterować pracami produkcyjnymi i przepływem poszczególnych indeksów między stanowiskami pracy i kolejnymi operacjami. Odpowiedni obszar systemu powinien dawać również wgląd w rzeczywiste obciążenie poszczególnych stanowisk pracy i maszyn. Dzięki danym na żywo można na bieżąco korygować odchylenia od planu produkcyjnego i analizować wykonanie poszczególnych zleceń nawet na poziomie pojedynczych jego pozycji.

Kontrola jakości

Wyprodukowany produkt powinien być stale monitorowany pod katem jakości dlatego. Wiele firm posiłkuje się systemem ERP do realizacji tego procesu.  Od narzędzia tego typu wymaga się możliwości stałego monitorowania dowolnej ilości cech powiązanych z operacjami produkcyjnymi, oraz śledzenia wyników pomiarów tych cech, prowadzenia ich rejestru oraz alarmowania w momencie przekroczenia wartości krytycznych.

Obejrzyj materiał Video:

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system wspierający planowanie produkcji i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chcesz się upewnieć jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i zarządzania zmianą na produkcji?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!