Scroll Top

Wdrożenie systemu ERP w branży High-Tech

Cyfryzacja doprowadziła świat do nowej ery. Ważną rolę odgrywają w niej produkty high-tech produkowane przez Rosenberger. Ten globalny gracz z Górnej Bawarii jest wiodącym producentem złączy wysokoczęstotliwościowych, wysokonapięciowych i światłowodowych. Znajdują one zastosowanie w przemyśle samochodowym, komunikacji mobilnej oraz w technice pomiarowej i medycznej. Rosenberger rozwija się we wszystkich dziedzinach i zatrudnia obecnie ponad 11 000 pracowników na całym świecie.

Efektywne procesy mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności firmy. Kwestie te doskonale rozumie Rosenberger. W ich przypadku szybki rozwój firmy spowodował narastające trudności, którym nie mógł już sprostać zainstalowany dwadzieścia lat temu system ERP. Z tego powodu zainicjowany został projekt zakrojony na naprawdę dużą skalę o nazwie „Rosenberger 2020”. Objął on przegląd i reorganizację wszystkich procesów biznesowych, rewizję plików głównych oraz pełną aktualizację systemu z proALPHA 5.2 do najnowszej wersji 7.1. Ten niezwykle skomplikowany projekt oznacza skok w przyszłość dla obu firm. Wdrożenie systemu ERP na nowo.

Najważniejsze informacje o projekcie “Wdrożenie ERP”:

 • „Rosenberger 2020”: Projekt realizowany na dużą skalę na rzecz wydajnych procesów biznesowych w erze cyfrowej, obejmujący reorganizację wszystkich procesów, pełną rewizję wszystkich plików głównych oraz aktualizację z wersji proALPHA 5.2 do wersji 7.1.
 • Współpraca pomiędzy Rosenberger i proALPHA w zakresie nowych funkcjonalności w standardowej wersji proALPHA.
 • Ciągłe planowanie i dbanie o przejrzystość kosztów w centrum optymalizacji procesów.
 • Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania jakością zapewnia pełną świadomość procesów biznesowych.

Od firmy zajmującej się obróbką metali do globalnego gracza

Założone w 1958 roku w Tittmoning przedsiębiorstwo, jako firma zajmująca się obróbką metali, rozwinęło się w globalnego gracza. Pierwszym dużym krokiem na tej drodze było przejęcie firmy w sąsiednim mieście Fridolfing, które miało miejsce w 1967 roku. W związku z tym, że nowo nabyta firma musiała jeszcze zrealizować duże zamówienie, utorowało to im drogę do zaistnienia w branży technologii wysokiej częstotliwości. Potem nastąpiły kolejne niezwykle ważne kamienie milowe, z których każdy przyczynił się do rozwoju firmy. „W ciągu ostatnich 30 lat wzrastaliśmy średnio o około 16% rocznie”, mówi Peter Rosenberger, dyrektor zarządzający i syn założyciela firmy.

Wzrost ten jest tym bardziej niezwykły, gdy weźmie się pod uwagę ogromną presję kosztową wywieraną na producentów takich jak Rosenberger. „Zwłaszcza w naszej podstawowej działalności, gdzie dominują klienci z branży motoryzacyjnej, presja ta obecnie ogromnie rośnie ze względu na trend w kierunku e-mobilności. Wielu nowych graczy wchodzi na rynek, co sprawia, że konkurencja rośnie w jeszcze szybszym tempie”, mówi Rosenberger i podkreśla: „Dlatego w dzisiejszych czasach kluczowe są trzy czynniki: chodzi o cenę, cenę i tylko cenę. Jakość i niezawodność i tak są oczekiwane”.

Skok w przyszłość zamiast rewolucji systemowej

Aby móc sprostać przyszłym wymaganiom, firma musi stawać się coraz wydajniejsza. „Potrzebujemy w pełni zautomatyzowanych cykli produkcyjnych z doskonale połączonymi procesami również do zarządzania danymi”, stwierdza Rosenberger. To ambitny cel w odniesieniu do systemu ERP – nie tylko dlatego, że firma oferuje pełny zakres prac, począwszy od produkcji na zamówienie, do produkcji masowej.

„Branże telefonii komórkowej i telekomunikacyjnej są zdominowane przez projekty z małymi partiami produkcyjnymi” – mówi kierownik projektu Dominik Seitz. „Jest też przemysł motoryzacyjny, który wymaga produkcji setek milionów sztuk”. Wiele z niezbędnych procesów jest nadal zarządzanych za pomocą systemu ERP proALPHA, który został zainstalowany już dwie dekady temu. „Dzięki naszemu silnemu wzrostowi byliśmy zmuszeni do podłączania coraz większej ilości systemów zewnętrznych”, mówi Seitz o sytuacji i dodaje: „Przez to mamy teraz organicznie rozrastający się, coraz bardziej złożony krajobraz systemowy, który można byłoby utrzymać w przyszłości tylko przy dużym wysiłku”.

„Wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że nie potrzebujemy już żadnych poprawek i aktualizacji, lecz rzeczywistego skoku”, mówi Rosenberger. „Dlatego zdecydowaliśmy się na podejście oparte na „greenfield”, czyli pracy od podstaw, aby całkowicie zreorganizować nasze procesy i struktury”. Wyrazem i rezultatem tej decyzji jest projekt Rosenberger 2020.

„Dzięki proALPHA ograniczymy liczbę systemów i utrzymamy wszystkie istotne informacje na jednej platformie. Zwiększy to naszą wydajność i zapewni nam szybki dostęp do jeszcze bardziej kompleksowych wskaźników KPI. Stanowią one paliwo dla naszej przyszłej konkurencyjności”.

 

Peter Rosenberger

Dyrektor Zarządzający

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

Rosenberger 2020 - partnerstwo rozwojowe z proALPHA

Specjaliści od wysokiej częstotliwości z Górnej Bawarii wystawili na próbę w trakcie realizacji projektu Rosenberger 2020 wszystko, nawet współpracę z firmą proALPHA. „Nasze przedsiębiorstwo osiągnęło wielkość, dla której warto było rozważyć nawet kilku dostawców systemów ERP”, tłumaczy Seitz i dodaje: „Dlatego zdecydowaliśmy się dokładnie zbadać rynek i zaprosić najlepszych dostawców do przeprowadzenia prezentacji”. Efekt: Współpraca z proALPHA będzie kontynuowana. „Współpracujemy z firmą proALPHA już od 20 lat”, mówi Rosenberger, „I wiemy, czego możemy od siebie oczekiwać”. Dotyczy to obu stron, w każdym aspekcie – również wtedy, gdy istnieje konieczność działania”. proALPHA podjęła wyzwanie i powołała osobny zespół ekspertów ds. automatyzacji. Zespół ten posiada solidną wiedzę na temat branży, ale rozwija się również dalej, gdyż wiele czerpie z wymagań stawianych przez Rosenbergera.

W ramach tego zakrojonego na szeroką skalę projektu powstało partnerstwo, które zaowocuje nowymi funkcjonalnościami systemu i kompleksowym wdrożeniem ERP. Niektóre z nich zostaną włączone do wersji standardowej, dzięki czemu będą dostępne dla wszystkich klientów proALPHA. Na przykład, zamówienia na telefon lub nowy moduł serwisowy: „Współpracujemy z setkami maszyn, które wymagają regularnej konserwacji”, mówi Seitz. „Konserwacja jest więc bardzo ważną pozycją kosztową, która do tej pory była zbyt mało przejrzysta. Dlatego pracujemy nad rozwiązaniem z firmą proALPHA, które umożliwi nam dokładne planowanie wszystkich czynności konserwacyjnych i transparentne mapowanie wszystkich niezbędnych kosztów”.

Wdrożenie systemu ERP: koncentracja na zintegrowanym planowaniu i pełna przejrzystość kosztów

Konserwacja to tylko jeden z przykładów. Projekt Rosenberger 2020 obejmuje dodatkowo 14 podprojektów dotyczących wyłącznie procesów biznesowych, z czego 12 dotyczy systemu ERP. Procesy te muszą zostać na nowo zdefiniowane w wielu obszarach – od zakupów i zarządzania dostawami do produkcji, plików głównych, logistyki i sprzedaży. Nacisk kładziony jest również na zintegrowane planowanie i przejrzystość kosztów w przedsiębiorstwie.

Jeśli chodzi o proces planowania, Seitz stwierdza: „Do tej pory do planowania wykorzystywaliśmy 16 głównych systemów, co wiązało się niestety z ich licznymi zakłóceniami i koniecznością obsługi różnych interfejsów. Obecnie usuwamy pomosty między systemami oraz eliminujemy „wąskie gardła”, umieszczając jak najwięcej informacji na naszej nowej platformie ERP”. Podobnie było z MRP, dla którego Rosenberger do tej pory korzystał z zewnętrznego systemu. To samo dotyczyło też skończonego planowania produkcji, do którego Rosenberger używał z kolei zewnętrznego rozwiązania MES. W przyszłości te i inne podzadania będą konsekwentnie organizowane w proALPHA. Od zakupów po fakturowanie, Rosenberger będzie zarządzać wszystkim w ramach jednego systemu. W tym celu setki tysięcy rekordów – dla ponad 12 000 produktów końcowych wyprodukowanych przez Rosenberera – będą odtąd automatycznie gromadzone w proALPHA.

Seitz przedstawia również temat przejrzystości kosztów oraz jego znaczenie poprzez rozwój produktów: „Równolegle pracujemy nad maksymalnie 1 000 projektów rozwojowych, w które zaangażowanych jest ponad 700 pracowników zatrudnionych tylko w centrali naszej firmy. W trakcie każdego projektu specyfikacja produktu określana przez danego klienta i wymagania kosztowe mogą się wielokrotnie zmieniać. Tym ważniejsze jest, aby wszystkie koszty zostały zmapowane w systemie ERP”. Wymaga to dalszych zmian, ponieważ dział rozwoju pracuje z narzędziem do zarządzania projektami bez interfejsu do proALPHA. Ponieważ narzędzie to dowiodło swojej wartości, Rosenberger chce je zachować. Jednak wszystkie istotne informacje zawarte w danym projekcie zostaną przeniesione również do proALPHA. „To wystarczy”, mówi Rosenberger, „aby zapewnić pełną przejrzystość kosztów i umożliwić podejmowanie jeszcze bardziej przemyślanych, strategicznych decyzji rozwojowych w przyszłości”.

Pełna integracja: zarządzanie jakością

Kolejną istotną kwestią realizowanego projektu jest także pełna integracja zarządzania jakością. „Obecnie pracujemy z różnymi systemami i odpowiednio skomplikowanymi procesami. Ścisła współpraca proALPHA ze specjalistami ds. zarządzania jakością w QSC pozwala nam również na stworzenie wysoce wydajnego środowiska w tym obszarze bez przestojów systemowych”, mówi Rosenberger. Zarządzanie jakością jest całkowicie zintegrowane w rozwiązaniu ERP i będzie działać z tą samą bazą danych bez konieczności stosowania innych interfejsów. „W rezultacie wszystkie informacje dotyczące zarządzania jakością mogą być pobierane w dowolnym momencie”, stwierdza Rosenberger i dodaje: „Nie będzie już konieczne szukanie informacji między różnymi systemami. To nie tylko pomaga zaoszczędzić czas i koszty. Zapobiega to również silosowej mentalności i promuje pełną świadomość procesów zachodzących w firmie”.

Rosenberger 2020 - jakie będą następne kroki?

Dla firm Rosenberger i proALPHA nadchodzi intensywny rok projektowy, zanim nowy system ERP zostanie uruchomiony, co planowane jest na 2021 rok – na początek w oddziałach firmy na terenie Niemiec i Węgier. „W drugiej turze wdrożymy nową platformę ERP proALPHA w naszych trzech zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w USA”, mówi Seitz. „Wdrożenia w oddziałach zlokalizowanych w Ameryce Południowej i na większości rynków azjatyckich zostaną wykonane do połowy 2020 roku”. Dalsza współpraca pomoże firmie Rosenberger jeszcze bardziej zwiększyć wydajność wszystkich procesów i wzmocnić jej pozycję na globalnym rynku w erze cyfrowej.

„Wspólnie z firmą proALPHA stworzymy platformę ERP, która zapewni nam przewagę w zakresie przejrzystości kosztów i zintegrowanego planowania”.

 

Dominik Seitz

kierownik projektu „Rosenberger 2020“

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

Wdrożenie systemu EPR - przykład w branży high-tech

Rosenberger - fakty i dane

Nazwa:
 • Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
Strona www:
Lokalizacje:
 • Fridolfing/ DE oraz pozostałe lokalizacje w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej.
Dochód:
 • 1,3 mld EUR (2019 r.)
Pracownicy:
 • na całym świecie > 11.000,
 • Fridolfing (siedziba główna) > 2.300
Produkty i technologie:
 • Złącza i adaptery, zespoły kablowe, urządzenia testujące, narzędzia i akcesoria, anteny, dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania i usługi kalibracyjne;
 • Technologie wysokoczęstotliwościowe, wysokonapięciowe, światłowodowe i elektroniczne.
ZZ
Nacisk na:
 • Przejrzystość kosztów
 • Zarządzanie jakością

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom produkcji? Chcesz się poznać zakres innych wdrożeń systemu ERP?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!