Scroll Top

Identyfikacja wąskich gardeł w produkcji

Przedsiębiorstwa borykają się z problemem wąskich gardeł (ang. bottleneck), które ograniczają potencjał produkcyjny. Jednym z podstawowych aspektów zarządzania produkcją jest identyfikacja i eliminacja problemu już na etapie planowania, co umożliwi uruchomienie produkcji optymalnie wykorzystującej wszystkie zasoby.

Wąskie gardła w zarządzaniu produkcją i projektami są stałym elementem łańcucha procesów. Obecnie nie ma na świecie systemu, który byłby ich pozbawiony, choćby były jak najmniejsze. Kluczowa staje się ich identyfikacja, ponieważ tylko wtedy poprawi się wydajność linii produkcyjnej. Standardowo wyróżnia się krótkoterminowe wąskie gardła, czyli takie, które mają charakter tymczasowy – może to być wykwalifikowany pracownik na urlopie. Przeciwieństwem są długoterminowe wąskie gardła, które mają charakter stały i mogą znacząco spowolnić, a nawet zahamować całą produkcję – przykładem jest mało wydajna maszyna.

Powszechnie przyjmuje się, ze wąskie gardło w produkcji spowodowane jest niedoborem zasobów kadrowych i technologicznych, jednak mogą obejmować również działania mające wpływ na proces produkcyjny jak integracja danych, obieg dokumentów czy zarządzanie zadaniami.

Jak zidentyfikować wąskie gardła w produkcji?

Wąskie gardła można zidentyfikować i przeanalizować poprzez znalezienie obszarów, w których brakuje przepustowości, i ocenę wydajności maszyn. Na etapie planowania produkcji należy zlokalizować wszystkie wąskie gardła, które są po prostu miejscami krytycznymi mającymi wpływ na płynność pracy oraz poziom kosztów produkcji. Skuteczny w tym przypadku jest controlling, który umożliwia nie tylko określenie rodzaju, ale i ilości występujących wąskich gardeł. Przydatne również są symulacje i warianty planu produkcji.

W przypadku wąskich gardeł nie tylko ważna jest identyfikacja, ale też ich eliminacja. Można to zrobić poprzez zainwestowanie w rozwój stanowiska będącym ograniczeniem lub oddelegowanie części produkcji wąskiego gardła na zewnątrz (outsourcing). Z badań Adama Koklińskiego wynika, że 50% przedsiębiorstw produkcyjnych przekazuje pewne wąskie gardła do realizacji na zewnątrz, natomiast 29% przedsiębiorstw przyjmuje takie zlecenia od innych firm (zobacz źródło). Outsourcing procesów produkcyjnych jest często wykorzystywaną czynnością eliminującą wąskie gardła, ale nie jest jedyną metodą. Rozwiązaniem może być wyznaczenie więcej osób do działania, inwestycja w większą ilość maszyn, szkolenie większej ilości operatorów dla maszyny z wąskim gardłem itp. W praktyce może okazać się, że wystarczy wąskie gardło przesunąć na koniec procesu, aby utrzymać stały przepływ, przy czym należy nadzorować, czy zastosowane środki zaradcze nie sprawiły, że wąskie gardło przemieściło się w inne miejsce.

Szybka i przede wszystkim poprawna identyfikacja wąskich gardeł w produkcji umożliwia zastosowanie środków zaradczych i nadzorujących odpowiednich dla danej części systemu produkcyjnego. W tym celu przyda się rozwiązanie do planowania produkcji z możliwością dokonywania dynamicznego i wielokrotnego symulowania optymalizacji zleceń produkcyjnych, a to umożliwia moduł APS systemu ERP.

Symulacje i warianty planu produkcji z APS

APS (Advanced Planning and Scheduling) to podstawowy moduł systemu proALPHA ERP, który łączy elastyczność z harmonogramowaniem produkcji. Największą zaletą modułu jest możliwość planowania i optymalizacji w ujęciu wielozasobowym, dzięki czemu można szybko zidentyfikować wąskie gardła lub konflikty zasobów z innymi procesami, co pomoże uniknąć opóźnień w harmonogramach.

Korzyści modułu proALPHA APS:

  1. Planowanie i optymalizowanie wielozasobowe z uwzględnieniem priorytetów zleceń produkcyjnych.
  2. Realistyczne i elastyczne planowanie z modelami produkt-proces z uwzględnieniem nawet kilku zleceń.
  3. Pełna synchronizacja, dzięki czemu można optymalnie zarządzać wszystkimi zasobami.
  4. Rozpoznanie i pokrywanie zapotrzebowań zasobowych średnio- i długoterminowych.
  5. Ustalanie realistycznych terminów dostaw dzięki zapytaniom CTP (Capable to Promise).
Identyfikacja wąskich gardeł na produkcji - sposoby i porady

Korzystanie z modułu APS w systemie proALPHA ERP zapewnia dokładny przegląd obszarów związanych z procesem produkcyjnym. To z kolei ułatwia monitorowanie i kontrolowanie etapów produkcyjnych przez cały okres trwania projektu, co przekłada się na eliminację wąskich gardeł i wykorzystanie całościowego potencjału produkcyjnego.

Korzyści płynące z uruchomienia modułu APS w systemie proALPHA ERP obrazuje materiał filmowy:

Przeczytaj również:

Wąskie gardło to element w procesie produkcyjnym, który ogranicza wydajność produkcji i utrudnia osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Może to być związane z niedoborem zasobów, nieoptymalnym planowaniem produkcji, niewłaściwym rozliczaniem produkcji lub zastosowaniami technologicznymi.

Jakie są skutki wąskiego gardła w produkcji?

Wąskie gardło w produkcji może skutkować opóźnieniami w produkcji, niedoborem produktów, nadmiarem zapasów, wyższymi kosztami produkcji i mniejszą wydajnością produkcji. Skutki te mogą wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz na zadowolenie klientów.

Jakie kroki powinny być podjęte, aby usprawnić proces produkcji i wyeliminować wąskie gardła?

Aby usprawnić proces produkcji i wyeliminować wąskie gardła, należy przeprowadzić analizę procesu produkcyjnego i zidentyfikować jego wąskie gardła. Następnie można podjąć kroki, takie jak planowanie zasobów przedsiębiorstwa, usprawnienie procesu produkcji, planowanie i rozliczanie produkcji oraz wdrożenie systemu ERP. Ponadto, regularne monitorowanie procesu produkcji może pomóc w zapobieganiu pojawianiu się wąskich gardeł.

Czym jest planowanie zasobów przedsiębiorstwa?

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa to proces planowania i zarządzania zasobami potrzebnymi do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, takimi jak materiały, pracownicy i maszyny. Celem planowania zasobów jest zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów w odpowiednim czasie i miejscu, aby sprostać potrzebom produkcji i osiągnąć cele biznesowe.

Jakie korzyści może przynieść wdrożenie systemu ERP?

Wdrożenie systemu ERP (Enterprise Resource Planning) może przynieść wiele korzyści, takich jak poprawa wydajności produkcji, zwiększenie efektywności procesów biznesowych, zintegrowanie różnych systemów informatycznych, ujednolicenie procesów i danych w całej organizacji oraz lepsze planowanie i rozliczanie kosztów produkcji.

Jakie są przykłady systemów ERP?

Przykłady systemów ERP to m.in. SAP, Oracle ERP, Microsoft Dynamics, Infor ERP, Epicor ERP, Sage ERP czy NetSuite, proALPHA ERP. Każdy z tych systemów ma swoje unikalne cechy i funkcjonalności, ale mają one na celu zintegrowanie procesów biznesowych i umożliwienie lepszego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Rozliczanie kosztów produkcji jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala ono na monitorowanie kosztów związanych z produkcją, a także na analizowanie i optymalizowanie procesów produkcyjnych. Wdrożenie systemu ERP może ułatwić proces rozliczania kosztów produkcji poprzez automatyzację procesów księgowych i gromadzenie danych w jednym miejscu.

Wdrożenie systemu ERP może pomóc w usprawnieniu procesu produkcji poprzez zintegrowanie procesów biznesowych i ujednolicenie danych w całej organizacji. Dzięki temu pracownicy mogą mieć dostęp do aktualnych informacji dotyczących produkcji i stanu magazynu, co umożliwia szybsze podejmowanie decyzji i lepsze planowanie zasobów.

Planowanie i rozliczanie produkcji to kolejny ważny element zarządzania przedsiębiorstwem. Wdrożenie systemu ERP może ułatwić proces planowania produkcji, umożliwiając pracownikom dostęp do informacji na temat zamówień klientów, stanu magazynu i dostępności zasobów. Dzięki temu można lepiej planować produkcję, unikając opóźnień i niedoborów produktów.

Wdrożenie systemu ERP może wymagać znacznych nakładów finansowych i czasowych, ale może przynieść wiele korzyści w dłuższej perspektywie. Przedsiębiorstwa powinny dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i możliwości przed podjęciem decyzji o wdrożeniu systemu ERP.

Podsumowując, wąskie gardło w produkcji może mieć negatywny wpływ na wydajność i wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Usprawnienie procesu produkcji i wyeliminowanie wąskich gardeł może być osiągnięte poprzez planowanie zasobów przedsiębiorstwa, usprawnienie procesu produkcji, planowanie i rozliczanie produkcji oraz wdrożenie systemu ERP. Wdrożenie systemu ERP może przynieść wiele korzyści, takich jak poprawa wydajności produkcji, zwiększenie efektywności procesów biznesowych, zintegrowanie różnych systemów informatycznych, ujednolicenie procesów i danych w całej organizacji oraz lepsze planowanie i rozliczanie kosztów produkcji.

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom produkcji? Chcesz się upewnieć jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i eliminacji wąskich gardeł?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!