Scroll Top

Trendy IoT w produkcji na 2023 rok

Sieć fizycznych przedmiotów wyposażonych w czujniki, oprogramowanie i inne technologie, które komunikują się i wymieniają dane z urządzeniami i systemami za pośrednictwem Internetu, nazywana jest Internetem Rzeczy (IoT). Przemysłowy Internet Rzeczy, czyli IIoT, zdefiniować można natomiast jako wykorzystanie technologii IoT w warunkach przemysłowych, a konkretnie czujników i innych urządzeń, które korzystają z usług obliczeniowych w chmurze. Co czeka ten sektor rynku w 2023? Tego dowiesz się z dalszej lektury artykułu.

IoT w przemyśle – jak wspiera firmy produkcyjne?

Firmy produkcyjne potrzebują dostępu do dużej ilości danych, aby móc oceniać efektywność wykonywanych operacji i identyfikować czynniki ograniczające produktywność. IoT daje producentom takie możliwości poprzez urządzenia osadzone w czujnikach. W ten sposób IoT w przemyśle może pomóc w usprawnieniu operacji produkcyjnych poprzez udoskonalenie procesów, zmniejszenie kosztów i zwiększenie wydajności.

Poznaj kluczowe trendy IoT w przemyśle na 2023 rok

1.   Automatyzacja M2M

Inteligentne czujniki mogą być obecnie zintegrowane z niemal każdą maszyną, umożliwiając systemom IoT interakcję i automatyzację operacji, takich jak zakup surowców i części, prognozowanie popytu i dystrybucja bez interakcji lub wkładu człowieka. Najlepszym sposobem dla producentów, aby w pełni wykorzystać dane z IoT i automatyzację M2M jest zintegrowanie ich z oprogramowaniem ERP. W ten sposób producenci mogą efektywniej monitorować wydajność produkcji i zbierać spostrzeżenia w jednym systemie, gdyż ERP komunikuje się z ich produktami i maszynami.

2.   Product-as-a-Service (PaaS)

Kolejny trend IoT w produkcji dotyczy sposobu oferowania produktów klientom. W modelu Product-as-a-Service produkty mogą być oferowane klientom na zasadzie subskrypcji wraz z dodatkowymi usługami. Na przykład produkt może być sprzedawany z dodatkowymi funkcjami subskrypcyjnymi lub umową o świadczenie usług. Taki model biznesowy umożliwia producentom generowanie dodatkowych przychodów poprzez naliczanie klientom stałych opłat abonamentowych w oparciu o wykorzystanie lub dostarczoną wartość, zamiast sprzedawać produkt za jednorazową opłatę z góry.

3.   Edge Computing

Jednym z największych wyzwań dla producentów w zakresie adaptacji technologii IoT jest koszt przepustowości wymaganej do przetwarzania danych. W przeszłości producenci wykorzystywali w tym celu możliwość przenoszenia danych z sieci lokalnych na odległe serwery. Bywało to jednak kosztowne. W 2023 roku IoT w przemyśle w tym zakresie wesprze edge computing. Nowe postępy w tej technologii sprawiają, że dane nie muszą być wysyłane do innych miejsc w celu przetworzenia. Zamiast tego lokalna sieć brzegowa fabryki może zarządzać nimi za pomocą własnych urządzeń. Jest to nie tylko szybsze i bardziej efektywne, ale także zasadniczo bezpieczniejsze.

oprogramowanie erp

4.   Śledzenie lokalizacji

Wi-Fi, BLE beacons, czujniki, UWB, RFID i inne technologie bezprzewodowe stanowią podstawę systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS), umożliwiając producentom mapowanie wnętrza ich fabryk i śledzenie produktów w trakcie ich przemieszczania się po sklepach. Indoor RTLS może również pomóc w lokalizacji produktów na hali produkcyjnej i śledzeniu postępów w całym procesie produkcji. Technologia ta będzie miała bez wątpienia ogromny wpływ na rozwój IoT w przemyśle w 2023 – w tym na śledzenie zapasów, planowanie produkcji i kontrolę jakości.

5.   Analizowanie łańcucha dostaw przez IoT

Postęp w analityce dzięki IoT był dla producentów przełomem. Dziś firmy produkcyjne mogą iść o krok dale. W partnerstwie z ERP, IoT w przemyśle daje producentom niespotykaną wręcz dotąd widoczność łańcucha dostaw. Dzięki IoT nie tylko pracownicy będą w stanie łatwiej i szybciej znaleźć materiały i towary dzięki czujnikom i innym gadżetom IoT, ale również ich pracę wesprze ERP. System ten pomoże przeanalizować i udostępniać kluczowe dane w całej organizacji, aby pomóc podejmować lepiej przemyślane decyzje dotyczące bieżącej działalności.

Z całą pewnością warto śledzić wskazane trendy dotyczące IoT w przemyśle w nadchodzącym roku. Szybki rozwój technologii sprawia, że przed firmami produkcyjnymi otwierają się zupełnie nowe możliwości. Adaptacja najlepszych praktyk z pewnością zwiększy przewagę konkurencyjną Twojej firmy i zapewni stabilny wzrost.

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP w chmurze i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chcesz się upewnić jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i zarządzania zmianą na produkcji?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!