Scroll Top

Trendy ERP

Rok 2020 przyniósł wiele rynkowych zawirowań i wszystko wskazuje na to, że konsekwencje tych wydarzeń będziemy odczuwać także w 2021 roku. W tak niepewnych czasach wiele firm nie snuje dalekich planów na przyszłość. Bardziej ostrożni menedżerowie przygotowują jednak swoje firmy i już teraz planują modernizację systemów ERP. Jakie trendy warto wziąć pod uwagę? 10 kluczowych aspektów wskazujemy w niniejszym artykule.

Trendy ERP na 2021 rok

1.   Optymalizacja procesów

Prawie co drugie przedsiębiorstwo stawia na pierwszym miejscu optymalizację procesów. Tak wynika z badania przeprowadzonego w 2020 r. przez firmę teknowlogy | PAC na zlecenie proALPHA. Coraz więcej firm angażuje się także w eksplorację procesów w celu określenia najbardziej opłacalnych podejść. Według badania, aż 41% przedsiębiorców widzi w tym aspekcie duży potencjał i co ważne, liczba ta stale rośnie.

2.   Zautomatyzowana produkcja oraz AI

Przemysł 4.0 i Przemysłowy Internet Rzeczy stały się głównym nurtem. Jak potwierdza badanie Bitkom, w maju 2020 r. liczba firm, które nadal nie brałyby pod uwagę inteligentnej produkcji, wynosiła zaledwie 1%. Co kluczowe, aż 61% badanych przez PAC MŚP oczekuje, że AI będzie główną siłą napędową optymalizacji stosowanych przez nich procesów.

3.  Modele biznesowe i cyfrowe produkty

W maju 2020 r. badanie Bitkom dotyczące digitalizacji w niemieckich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykazało, że przemysł 4.0 zainspirował 73% firm do zmiany nie tylko poszczególnych procesów, ale całych modeli biznesowych. Oznacza to wzrost o 14% w porównaniu do roku 2018. Ponad połowa z tych firm przyznała, że opracowuje obecnie nowe produkty i usługi lub zamierza to zrobić w przyszłości, przy czym większość z nich opiera się w tym zakresie na rozwiązaniach cyfrowych.

trendy erp

4.   Cyfrowy łańcuch dostaw

Lockdown związany z pandemią koronawirusa na początku 2020 r. udowodnił, że zdigitalizowane przedsiębiorstwa lepiej radzą sobie z kryzysami. Jest to wynik badania przeprowadzonego przez Global Supply Chain Network (BVL). Funkcje ERP do zarządzania łańcuchem dostaw, na przykład kontrola zaopatrzenia i ocena dostawców, stają się kluczowe. Z tego względu w 2021 roku należy skupić się na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytania:

  • Którzy dostawcy są niezawodni i realizują dostawy na czas?
  • Którzy z nich oferują korzystne zniżki?
  • Czy warto ograniczyć się tylko do jednego dostawcy?

5.   Zrównoważony rozwój

W lipcu 2020 r. firma EY opublikowała badanie, według którego 98% profesjonalnych inwestorów opiera swoje decyzje nie tylko na twardych danych, ale także na „miękkich” kryteriach, takich jak:

  • jakość,
  • środowisko,
  • bezpieczeństwo.

Klienci przywiązują również większą wagę do zrównoważonego zarządzania firmą. Systemy ERP mogą w znacznym stopniu przyczynić się do realizacji tych celów, na przykład poprzez wspieranie inteligentnej produkcji, która w czasie rzeczywistym wykrywa odchylenia, a tym samym pozwala na uzyskanie wyższej jakości produktów i mniejszej ilości odpadów materiałowych.

6.   Mobilność 5G

Nowy standard komunikacji 5G umożliwia bezpieczne przesyłanie dużych ilości danych w czasie rzeczywistym. Według Bitkom, 73% firm z branży przemysłowej uważa technologię 5G za ważną, a 36% z nich nawet za „bardzo ważną” dla własnego biznesu. W 2020 roku VMDA przedstawiło wytyczne wraz z przykładami zastosowań technologii 5G. W tych scenariuszach systemy ERP działają jako centra sterowania oraz danych dla kolejnych procesów.

7.   Zgodność z przepisami

Przestrzeganie wielu przepisów będzie w 2021 r. nadal stanowić wyzwanie dla firm na poziomie organizacyjnym. Badanie „ERP in der Praxis 2020/2021” przeprowadzone przez analityków rynku Trovarit pokazało, że ponad 50% użytkowników klasyfikuje zgodność jako bardzo istotną w połączeniu z ich systemem ERP. Tematy, którymi zajmują się obecnie decydenci, są zróżnicowane: przywileje dostępu do danych, archiwizacja dokumentów czy wymogi dotyczące dokumentacji w całym łańcuchu dostaw. Identyfikowalność numerów seryjnych i partii jest również kluczowa.

8.    Zarządzanie danymi

Im bardziej firmy realizują swoje plany dotyczące Przemysłowego Internetu Rzeczy i AI, tym większej ważności nabiera temat danych. 58% firm, z którymi przeprowadzono wywiady w ramach badania PAC, jest przekonanych, że mogą usprawnić procesy poprzez stałe zapewnianie i podnoszenie jakości danych, także tych już zgromadzonych.

9.   Użyteczność systemów ERP

W 2021 roku wielu użytkowników systemów ERP wystawi na próbę ich użyteczność i to w odniesieniu do różnych aspektów. Wpływ na ten trend mają zarówno elastyczne przepływy pracy, jak i łatwe w obsłudze systemy, np. do zbierania danych z urządzeń mobilnych.

10.   Infrastruktura systemów ERP

Kluczowym na 2021 rok trendem będzie też tematyka infrastruktury systemów ERP. W szczególności ważności nabiorą kwestie związane z rozwiązaniami chmurowymi oraz bezpieczeństwa danych.

Trzeba przy tym pamiętać, że wspomniane trendy będą w różnym stopniu determinowały rozwój przedsiębiorstw w 2021 roku. Wszystko zależeć będzie bowiem skutków ekonomicznych pandemii, jak również od branży i specyficznej sytuacji danej firmy.

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system wspierający planowanie produkcji i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chcesz się upewnieć jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i zarządzania zmianą na produkcji?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!