Scroll Top

Jak system ERP pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych?

Prawdopodobnie najbardziej znaczącym czynnikiem w podejmowaniu decyzji jest posiadanie dostępu do właściwych danych. Dzięki nim zyskujemy możliwość szybkiego oraz odpowiedniego reagowania na potrzeby rynku i odniesienia sukcesu w biznesie. W jaki sposób systemy ERP ułatwiają podejmowanie decyzji biznesowych? Czy warto korzystać z ich pomocy? O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.

System ERP – jaką rolę pełni w biznesie?

System ERP może pomóc w agregacji i analizie danych, które są cennym źródłem informacji i podstawą do tworzenia wiarygodnych analiz i raportów. W ten sposób można lepiej zrozumieć procesy zachodzące wewnątrz firmy i podejmować bardziej świadome decyzje sprzyjające rozwojowi.

Dlaczego system ERP jest tak ważny w prowadzeniu biznesu?

1.  Jedno źródło prawdy

System ERP zapewnia firmie jedno, spójne źródło informacji, co zdecydowanie ułatwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Mając stały wgląd w kluczowe dane, można stale śledzić trendy i wykrywać słabe ogniwa, przez co rentowność prowadzonej działalności znacząco wzrasta. Co równie ważne, zagregowane z pomocą systemu ERP dane są wolne od błędów, co eliminuje rozbieżności i pozwala na sprawne wyjaśnianie niejasności. Zapewnia to także możliwość szybkiego wykrywania problemów i reagowania, zanim nastąpi ich eskalacja.

2.   Ulepszona współpraca

Dostęp do danych w systemie ERP ułatwia współpracę zarówno w obrębie danego projektu, jak i pomiędzy wydziałami. Ostatnie badania przeprowadzone przez Aberdeen Group wykazały, że firmy korzystające z systemów ERP mają lepszy wgląd w czasie rzeczywistym do stanu wszystkich procesów, a ich szanse na międzysektorową współpracę w czasie rzeczywistym wzrastają aż o 145%.

3.   Poprawa planowania produkcji

Z pomocą systemu ERP możliwe jest zmniejszanie ilości wąskich gardeł poprzez tworzenie lepszych harmonogramów opartych na rzeczywistych możliwościach. Analizując prace maszyn, osób je obsługujących czy stacji roboczych możliwe jest bowiem efektywniejsze zaplanowanie procesu produkcyjnego i wyeliminowanie pustych przebiegów.

4.   Kontrola zapasów

System ERP skutecznie wspiera także monitorowanie stanu zapasów. W tym kontekście najistotniejsze znaczenie ma unikanie przerw w produkcji poprzez eliminowanie niespodziewanych braków materiałowych i uzupełnianie zapasów w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie w miejscu pracy.

5.   Zarządzanie łańcuchem dostaw

Dane dostępne w systemie ERP ułatwiają również regularną ocenę dostawców, co pozwala precyzyjniej negocjować ceny, zapewniać terminowe dostawy i utrzymywać wysokie standardy jakości.

6.   Zarządzanie finansami

System ERP wspomaga także proces opracowywania budżetów uwzględniających produkcję, sprzedaż, realizację zamówień, jak również aktualne dane finansowe w celu optymalnego prognozowania i planowania. Analizowanie informacji pochodzących z wielu działów w celu oszacowania wydajności oraz stworzenia dokładnych modeli rentowności zapewnia firmom stabilny rozwój, jak i możliwość skutecznego konkurowania z wiodącymi na rynku przedsiębiorstwami.

7.   Zarządzanie kosztami

Oczywiście nie można także zapomnieć o możliwości śledzenia kosztów z pomocą systemu ERP w całym procesie produkcyjnym w celu uzyskania poglądu na rzeczywiste wydatki czy tworzenia dokładniejszych wycen i kalkulacji produktowych.

System erp

Jak widać na powyższych przykładach, systemy ERP skutecznie wspierają przedsiębiorców w podejmowaniu istotnych decyzji biznesowych. Warto więc korzystać z innowacyjnych rozwiązań, aby móc zyskać rynkową przewagę i stabilnie rozwijać firmę nawet w silnie konkurencyjnym środowisku.

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP w chmurze i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chcesz się upewnić jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i zarządzania zmianą na produkcji?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!