Scroll Top

Rola systemów ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Produkcja staje się coraz bardziej inteligentna i wydajna. Oprogramowanie do planowania zasobów w przedsiębiorstwach produkcyjnych – system ERP – skutecznie pomaga automatyzować przepływ pracy, poprawia widoczność łańcucha dostaw i ułatwia komunikację w całej firmie. Niezależnie od tego, czy posiadasz system ERP od lat, czy dopiero teraz rozważasz jego wprowadzenie, ważne jest, aby wiedzieć, jak wygląda skuteczna automatyzacja ERP i jaką rolę pełnią tego rodzaju systemy w produkcji.

Jaką rolę odgrywa system ERP w przemyśle produkcyjnym i jak może zwiększyć produktywność?

1. Uzyskanie przejrzystości danych w czasie rzeczywistym

Szybkie podejmowanie decyzji jest podstawą efektywności. Jeśli kadra kierownicza ma dostęp do potrzebnych informacji w odpowiednim czasie, może wykorzystać je do podejmowania trafnych decyzji. Menedżerowie wyższego szczebla nie są jedynymi, którzy mogą wykorzystać oprogramowanie ERP do poprawy efektywności w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Tak naprawdę może ono zapewnić każdemu użytkownikowi w każdym dziale łatwy dostęp do potrzebnych danych.

W praktyce oznacza to, że kierownicy działów mogą być na bieżąco z kwestiami zgodności, problemami związanymi z identyfikowalnością i innymi. Ponadto pracownicy działu obsługi klienta mogą zapoznać się z historią klienta, co pozwala im oferować bardziej zindywidualizowany poziom obsługi. Innym przykładem jest sprzedaż i marketing. Działy te mogą wykorzystywać dane w czasie rzeczywistym, aby uzyskać dostęp do historii kont i określić, na jakim etapie lejka zakupowego znajduje się dany klient.

2.   Poprawa planowania produkcji

Dzięki wykorzystaniu systemu ERP dla przedsiębiorstw produkcyjnych producenci mogą mieć pewność, że wszystkie przychodzące materiały są wykorzystywane w odpowiednim czasie.

Za pomocą oprogramowania ERP firmy mogą planować każdy etap procesu produkcyjnego – zarządzać wszystkimi aspektami zaopatrzenia, ustalania cen czy płatności za surowce. Ponadto mogą sprawdzać harmonogramy pracy personelu, wykorzystania maszyn oraz rutynowe czynności konserwacyjne, aby upewnić się, że wszystkie zasoby są dostępne w celu zmaksymalizowania produkcji.

3.   Optymalizacja zarządzania zapasami

Funkcje zarządzania zapasami w systemach ERP dla przedsiębiorstw produkcyjnych pozwalają producentom utrzymywać zrównoważony, dobrze zaopatrzony magazyn. W takim scenariuszu rzadko zmagają się oni z nadmierną ilością surowców czy niedoborami. Oprogramowanie ERP dla produkcji zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w napływające zamówienia. Użytkownicy systemu mogą więc wykorzystać te dane do zarządzania wymaganiami dotyczącymi zapasów i upewnić się, że odpowiednie zasoby są na miejscu w odpowiednim czasie. To z kolei przekłada się na minimalizację przestojów i większe zadowolenie klientów.

4.   Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw

Dla producentów globalnych zarządzanie operacjami łańcucha dostaw w wielu lokalizacjach, strefach czasowych i walutach może być wyzwaniem. Ręczna obsługa wszystkich zadań może być logistycznym koszmarem i pozostawia zbyt wiele miejsca na błędy ludzkie.

Zespoły korzystające z systemu ERP dla przedsiębiorstw produkcyjnych mogą automatyzować procesy logistyczne zarządzania łańcuchem dostaw i odciążać pracowników, aby proaktywnie rozwiązywali oni inne, kluczowe dla firmy problemy.

5.   Standaryzacja przepływu pracy

W sytuacji, gdy wszyscy korzystają z tej samej platformy ERP do wykonywania swoich zadań, przepływy pracy stają się ustandaryzowane i spójne. Zmniejsza to ilość nakładających się zadań, a także usprawnia komunikację pomiędzy pracownikami. Dzięki automatyzacji przepływów pracy za pomocą systemu ERP dla przedsiębiorstw produkcyjnych wszyscy pracują na tym samym zestawie danych. Pozwala to utrzymać wysokie standardy produkcji i ograniczyć wewnętrzne konflikty.

6.   Usprawnienie obsługi klienta

Wiele serwisów ERP ma wyznaczone sekcje dla klientów, gdzie użytkownicy mogą się zalogować, aby zapytać o szczegóły, takie jak dostępność produktów i ich ceny. Następnie mogą oni wykorzystać te dane do szybkiego złożenia zamówienia.

system ERP dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Producenci mogą analizować otrzymane zapytania, aby planować dokładniejsze harmonogramy produkcji, które usprawniają z kolei dostawy. Możliwość zrealizowania i wysłania zamówienia niemal natychmiast po jego złożeniu przez klienta może stanowić przewagę konkurencyjną. Buduje to także długoterminową lojalność.

7.   Możliwość ciągłego doskonalenia

Producenci muszą mieć możliwość śledzenia wydajności i rentowności każdego wykonywanego zadania. Te spostrzeżenia mogą być trudne do uzyskania bez wspólnego źródła danych. Na szczęście większość systemów ERP dla przedsiębiorstw produkcyjnych zawiera obecnie wbudowane funkcje analityki biznesowej (BI) i analizy danych, które śledzą postępy na najbardziej szczegółowym poziomie. Dzięki temu użytkownicy mogą dokładnie zobaczyć, które zadania i klienci są najbardziej dochodowi, co pozwala im w tych obszarach skoncentrować swoje wysiłki.

Przemysł produkcyjny szybko się zmienia. Z całą pewnością największe sukcesy odniosą te firmy, które wykorzystują w codziennej pracy systemy ERP. Kluczowa rola oprogramowania ERP w przemyśle produkcyjnym jest nie do przecenienia, a korzyści wymienione powyżej to tylko wierzchołek góry lodowej.

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP w chmurze i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chcesz się upewnić jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i zarządzania zmianą na produkcji?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!