Scroll Top

Przejrzystość rachunku kosztów

Prowadząc w firmie rachunek kosztów uzyskujesz wszelkie informacje, które pozwolą Ci na określenie bieżącej kondycji firmy. Twoi kontrolerzy finansowi, korzystając z oprogramowania śledzącego koszty, mogą bez problemu identyfikować i analizować najważniejsze dane biznesowe.  Oddając w ręce swoich pracowników narzędzie tego typu, otrzymujesz niezmierzone korzyści – możesz pozyskać dane, które pozwolą CI jeszcze lepiej planować przyszłą strategię firmy oraz podejmować trafniejsze decyzje. Wybierając moduł rachunek kosztów w systemie ERP proALPHA dodatkową korzyścią jest pełna integracja z pozostałymi obszarami systemu takimi jak magazyn, księgowość czy sprzedaż. Daje to pewność, że dane prezentowane w module są spójne i zawsze aktualne. Narzędzie to wybierane jest zarówno przez producentów seryjnych i jednostkowych jak i przedsiębiorstwa handlowe.

Do czego służy moduł rachunku kosztów w systemie ERP proALPHA?

Wdrożenie modułu do zarządzania rachunkiem kosztów pozwala na uzyskanie spójnych i zawsze aktualnych danych o wszystkich aspektach Twojego biznesu, które pozwolą Ci na podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych. Dane prezentowane w module rachunek koszów systemu proALPHA są stale pobierane z pozostałych obszarów oprogramowania.

Korzystając z funkcji analiz możesz generować wielowymiarowe rachunki nośników wyników, które prezentowane mogą być z dowolnego punktu widzenia. Aby sprawnie zarządzać firmą twórz analizy ad hoc związane z zagadnieniem, które aktualnie wymaga wyjaśnienia.

Rachunek kosztów w systemie ERP dla produkcji

Jakie są funkcje modułu rachunku kosztów?

Zadaniem modułu jest przedstawienie kosztów i przychodów firmy w sposób uporządkowany i czytelny. Jest on podstawowym narzędziem kontrolerów finansowych w Twojej firmie. Do głównych funkcji obszaru Rachunku Kosztów należą:

  • Pobieranie danych z każdego obszaru firmy – dane analizowane w module pochodzą z każdego obszaru systemu. Mogą to być dowolne informacje takie jak dane o zleceniach produkcyjnych, odchyleniach cenowych czy też dane o amortyzacji środków trwałych. Eliminuje to potrzebę wpisywania i zmieniania danych. Wystarczy wybrać obszar i rozpocząć analizę.
  • Celne analizy wielowymiarowe – Korzystając z rachunku kosztów twoi analitycy mają dostęp do rachunku miejsca powstawania kosztów oraz nośników kosztów i wyników. Na podstawie tych danych można generować zaawansowane analizy w podziale na dowolną miarę. Ciekawym przykładem może być rozliczenie pokryć z niedomiarem.
  • Pomoc w planowaniu – Narzędzia do planowania pozwolą działowi controllingu na zaoszczędzenie czasu. Dzięki nim można definiować współczynniki wagi, rzędy rozkładu i sposoby automatycznego rozliczania świadczeń powstałych pomiędzy MPK. Funkcje związane z planowaniem pozwalają na import i eksport danych z i do arkusza kalkulacyjnego.
  • Tworzenie sprawozdań – moduł rachunku kosztów wyposażony jest w cały arsenał predefiniowanych sprawozdań. Pośród nich znajdziemy wielostopniowy formularz rozliczania kosztów, rachunek marż pokrycia, rachunek rentowności czy też rachunek kosztów postulowanych.
Korzyści płynące z uruchomienia systemu proALPHA ERP obrazuje materiał filmowy:

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom produkcji? Chcesz się upewnieć jakie mamy doświadczenia we wdrożeniach systemu ERP?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!