Scroll Top

Systemy ERP – przykłady wdrożeń

Enterprise Resource Planning (ERP) to oprogramowanie do zarządzania firmą, które pozwala przedsiębiorstwom wykorzystać pakiet zintegrowanych aplikacji do optymalizacji działań w różnych sektorach. Systemy ERP usprawniają i automatyzują procesy, co pozwala na wykonywanie bardziej wydajnych i efektywnych kosztowo zadań. Ponadto systemy ERP, jak proALPHA, optymalizują procesy poprzez lepsze śledzenie zasobów i raportowanie, zarządzanie bazami danych i udostępnianie danych oraz ogólną poprawę systemów informacyjnych. Mogą one być wykorzystywane z powodzeniem przez firmy z różnych branż. Kilka ciekawych przykładów wdrożeń systemów ERP przestawimy w dalszej części artykułu.

Wdrożenie systemu ERP w przemyśle tworzyw sztucznych

Pierwszym przykładem wdrożenia systemu proALPHA ERP jest firma GAUDLITZ GmbH, której główny obszar działalności skupiony jest wokół projektowania i produkcji form oraz części precyzyjnych z żywic termoplastycznych i termoutwardzalnych. Znajdują one zastosowanie przykładowo w motoryzacji czy sektorze medycznym.

Tak duża różnorodność produktowa, w połączeniu z rozbudowanym procesem produkcyjnym oraz przedstawicielstwami w kilku krajach była dużym wyzwaniem przy wyborze systemu ERP. Dyrektor zarządzający w firmie GAUDLITZ GmbH Niels Roelofsen tak skomentował wybór oprogramowania proALPHA ERP: „Zdecydowaliśmy się na system proALPHA, ponieważ jest to efektywne rozwiązanie pozwalające na redukcję kosztów. W szczególny sposób przekonała nas głęboka integracja wszystkich modułów, łącznie z systemem zarządzania dokumentami DMS oraz Workflow”.

Na uwagę zasługuje fakt, że w cały projekt wdrożenia systemu ERP zaangażowanych było wiele osób z GAUDLITZ GmbH. Dzięki temu funkcjonalności oprogramowania zostały perfekcyjnie dopasowane do realnych potrzeb przedsiębiorstwa, co pozytywnie wpłynęło na usprawnienie procesów i umożliwiło połączenie produkcji seryjnej z jednostkową.

Wdrożenie oprogramowania proALPHA ERP w przemyśle tworzyw sztucznych

Kolejnym przykładem wdrożenia systemu ERP jest firma Gabriel-Chemie, która specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju produktów z tworzyw sztucznych. Od krzesełek stadionowych, przez części samochodowe, aż po opakowania na żywność.

Z pomocą systemu ERP proALPHA w Gabriel-Chemie zostały stworzone fundamenty pod inteligentną fabrykę. Oprogramowanie ERP połączono z systemem do zarządzania procesem marki Siemens oraz zewnętrznymi narzędziami. Dzięki temu wszystkie maszyny zaangażowane w proces produkcyjny mogą porozumiewać się w czasie rzeczywistym, a „inteligentna pamięć produktowa” dostępna w systemie ERP wpływa na optymalne wykorzystanie materiałów i produktów.

Wdrożenie systemu ERP w tej firmie zaowocowało przede wszystkim podniesieniem jakości przedmieszek, spadkiem kosztów produkcji o 20-30%, a czas realizacji zamówień skrócił się o 70%.

Wdrożenie systemu proALPHA ERP w sektorze elektroniki i nowych technologii

Oprogramowanie ERP przynosi także wiele korzyści firmom z sektora nowych technologii i elektroniki, czego przykładem jest BBR Verkehstechnik GmbH. Przedsiębiorstwo to specjalizuje się w produkcji innowacyjnych systemów, jak i komponentów elektronicznych dla sektora kolejowego.

Wdrożenie systemu proALPHA ERP do mapowania, kontrolowania i monitorowania kluczowych procesów biznesowych w Verkehstechnik GmbH pozwoliło na ulepszenie produkcji małych ilości materiałów, jednak z zachowaniem najwyższej jakości oraz poszanowaniem wymogów technicznych. System ERP proALPHA pomógł także w lepszym monitorowaniu procesu produkcyjnego, co finalnie przełożyło się na rentowność całej firmy oraz poziom satysfakcji klientów. Wykorzystanie modułu Document Management System (DMS) usprawniło z kolei obieg dokumentów, zapewniając ich bezpieczeństwo.

Wdrożenie oprogramowania ERP proALPHA w sektorze maszyn i urządzeń

Kolejna z branż, w której oprogramowanie ERP rewolucjonizuje i usprawnia prace, to sektor maszyn i urządzeń. Przykładem skutecznej i efektywnej implementacji systemu proALPHA ERP jest firma MAJA, która zajmuje się wdrażaniem kompletnych linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach z branży spożywczej, a także firma VENJAKOB Maschinenbau GmbH&Co specjalizująca się w dostarczaniu na rynek systemów powlekania powierzchni, filtrów powietrza wylotowego i przenośników taśmowych.

Systemy erp - Przykłady

Czynnikiem, który pomógł w podjęciu decyzji o wdrożeniu systemu proALPHA ERP w firmie MAJA był fakt, iż praktycznie każda czynność dotycząca sprzedaży, projektowania, magazynowania czy też produkcji, obsługiwana była przez dedykowany do tego zestaw narzędzi informatycznych. Wprowadzało to chaos i dezorganizację. Z kolei firma VENJAKOB Maschinenbau GmbH&Co borykała się z problemem konieczności szybkiej adaptacji do rynkowych zmian.

Wdrożenie systemu ERP w firmie MAJA pozwoliło skrócić średni czas procesów produkcyjnych i dostaw o jedną trzecią. Standaryzacji uległy procesy przyjmowania i realizacji zamówień. Poza tym podniosła się efektywność pracy pracowników, przy jednoczesnym wyeliminowaniu nadgodzin. W przypadku VENJAKOB Maschinenbau GmbH&Co wdrożenie oprogramowania proALPHA ERP pozwoliło na sprawną integrację systemów i narzędzi niezbędnych do szybkiego rozwoju firmy. Przydatne okazały się także funkcje Business Intelligence wspierające proces efektywnego sterowania, jak i moduł CA-Link z integracją CAD oraz system do zarządzania dokumentami (DMS). Dzięki nim proces kontroli jakości został usprawniony, wiele działań zostało zautomatyzowanych, a cała firma zyskała dostęp do kluczowych dokumentów w jednym miejscu.

Wdrożenia systemów ERP – czy warto?

Powyższe przykłady wdrożeń systemu proALPHA ERP jasno pokazują, że tego rodzaju oprogramowanie skutecznie wspiera firmy z różnych branż w codziennym funkcjonowaniu i rozwoju. Z całą pewnością warto więc korzystać z funkcjonalności, jakie oferują nowoczesne systemy ERP, w tym i proALPHA.

Przeczytaj również:

Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) to narzędzia informatyczne, które pozwalają na integrację różnych funkcji i procesów w firmie. Wśród licznych korzyści wynikających z wdrożenia systemu ERP można wymienić usprawnienie procesu produkcji, planowanie i rozliczanie produkcji oraz zwiększenie wydajności produkcji. Poniżej przedstawiam przykłady systemów ERP, które pomagają firmom w tych obszarach.

Przykłady systemów ERP

  1. SAP ERP

SAP ERP to jedna z najbardziej popularnych platform ERP na rynku. System SAP ERP oferuje funkcje zarządzania produkcją, planowania i rozliczania produkcji oraz planowania zasobów przedsiębiorstwa. Pozwala na śledzenie procesów produkcyjnych i ich optymalizację, co przekłada się na zwiększenie wydajności produkcji. System SAP ERP oferuje również funkcje analizy kosztów produkcji, co pozwala na precyzyjne rozliczanie kosztów i planowanie budżetu.

  1. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 to platforma ERP, która oferuje funkcje planowania zasobów przedsiębiorstwa, usprawnienie procesu produkcji oraz planowania i rozliczania produkcji. System umożliwia integrację różnych funkcji firmy, dzięki czemu można łatwo monitorować procesy produkcyjne i optymalizować ich wydajność. Microsoft Dynamics 365 oferuje również narzędzia do planowania i zarządzania kosztami produkcji.

  1. Oracle ERP Cloud

Oracle ERP Cloud to kompleksowy system ERP, który oferuje funkcje planowania zasobów przedsiębiorstwa, usprawnienie procesu produkcji oraz planowania i rozliczania produkcji. System umożliwia integrację różnych procesów w firmie, dzięki czemu można łatwo śledzić i optymalizować procesy produkcyjne. Oracle ERP Cloud oferuje również narzędzia do analizy kosztów produkcji i planowania budżetu.

Usprawnienie procesu produkcji

Systemy ERP pozwalają na usprawnienie procesu produkcji poprzez integrację różnych funkcji firmy, w tym zarządzania zapasami, planowania produkcji i zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki temu można łatwo śledzić procesy produkcyjne, planować ich przebieg i optymalizować wydajność.

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa to kluczowy element zarządzania produkcją. Systemy ERP pozwalają na skuteczne zarządzanie zasobami, w tym zarządzanie zapasami, planowanie produkcji i zarządzanie zasobami ludzkimi. Dzięki temu można łatwo śledzić zużycie zasobów, planować ich zakup i wykorzystywanie.

Wdrożenie systemu ERP

Wdrożenie systemu ERP to proces, który wymaga odpowiedniego planowania i przygotowania. Przed rozpoczęciem wdrożenia systemu ERP warto przeprowadzić dokładną analizę potrzeb firmy i wybór odpowiedniego systemu, który spełni jej wymagania. Następnie należy przeprowadzić szkolenia pracowników i przystąpić do migracji danych do nowego systemu. Wdrożenie systemu ERP wymaga odpowiedniego budżetowania i planowania czasu, jednak jego korzyści przewyższają zainwestowane środki.

Planowanie i rozliczanie produkcji

Systemy ERP pozwalają na dokładne planowanie i rozliczanie produkcji. Dzięki temu można skutecznie monitorować procesy produkcyjne, śledzić postępy produkcji i kontrolować koszty. Systemy ERP umożliwiają również łatwe zarządzanie magazynem, dzięki czemu można uniknąć braków materiałowych i opóźnień w produkcji.

Rozliczanie kosztów produkcji

Rozliczanie kosztów produkcji to kluczowy element zarządzania produkcją. Systemy ERP pozwalają na dokładne śledzenie kosztów związanych z produkcją, w tym kosztów materiałowych, kosztów pracy i kosztów ogólnych. Dzięki temu można precyzyjnie planować budżet, kontrolować koszty i zwiększać zyski.

Podsumowanie

Systemy ERP są niezbędnym narzędziem dla firm, które chcą usprawnić swoje procesy produkcyjne, planowanie i rozliczanie produkcji oraz planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Przykłady systemów ERP, takie jak SAP ERP, Microsoft Dynamics 365 czy Oracle ERP Cloud, oferują funkcje, które pozwalają na skuteczne zarządzanie produkcją i kontrolowanie kosztów. Wdrożenie systemu ERP wymaga odpowiedniego planowania i budżetowania, jednak jego korzyści przewyższają zainwestowane środki. Dlatego warto rozważyć wdrożenie systemu ERP w swojej firmie, aby zwiększyć wydajność produkcji i osiągnąć większe zyski.

Przykładami systemów ERP, które umożliwiają usprawnienie procesu produkcji i zwiększenie wydajności produkcji, są między innymi SAP ERP, Microsoft Dynamics 365, Oracle ERP Cloud, Infor ERP oraz Epicor ERP. Te systemy ERP oferują funkcje, takie jak planowanie i rozliczanie produkcji, zarządzanie magazynem, kontrolę kosztów produkcji, zarządzanie zamówieniami i śledzenie postępów produkcji.

Wdrożenie systemu ERP pozwala na skuteczne planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Systemy ERP oferują funkcje, takie jak zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, zarządzanie magazynem i zarządzanie zamówieniami, które umożliwiają lepsze wykorzystanie zasobów firmy. Dzięki temu można uniknąć nadmiernych kosztów, ograniczyć straty i zwiększyć zyski.

Rozliczanie kosztów produkcji za pomocą systemów ERP pozwala na dokładne śledzenie kosztów związanych z produkcją. Dzięki temu można precyzyjnie planować budżet, kontrolować koszty i zwiększać zyski. Systemy ERP pozwalają na dokładne śledzenie kosztów materiałowych, kosztów pracy i kosztów ogólnych. Dzięki temu można łatwiej identyfikować obszary, w których można zmniejszyć koszty, i podejmować odpowiednie działania.

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP w chmurze i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chcesz się upewnić jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i zarządzania zmianą na produkcji?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!