Scroll Top

Przykład wdrożenia systemu ERP w branży obróbki metalu

Jeżeli mielibyśmy określić w jakiej temperaturze najlepiej pracuje FRANKE Industrie AG, to byłaby to temperatura słońca. Ta szwajcarska firma już od ponad 60 lat tworzy komponenty odporne na temperaturę takie jak komory spalania, dysze czy łopatki do turbin. Elementy te muszą znosić temperatury przekraczające 1200 stopni Celsiusza i wykorzystywane są do tworzenia turbin gazowych w przemyśle energetycznym i lotniczym. Z całą pewnością można powiedzieć, że nie są to standardowe wyroby. Można to ocenić po rozrzucie w ilości sztuk zamawianych do produkcji, które z jednej strony mogą wynosić kilkaset, a z drugiej zaledwie jedną. Proces produkcyjny trwa średnio dziewięć miesięcy od momentu złożenia zapytania ofertowego do dnia, w którym zamówienie opuszcza fabrykę i zostaje wysłane do klienta. Największymi rynkami zbytu dla FRANKE są Stany Zjednoczone i Europa. Odsetek towarów produkowanych na eksport wynosi niemal sto procent.

Franke Industries konkuruje z relatywnie dużą ilością średniej wielkości przedsiębiorstw jako dostawca dla dosyć małej grupy odbiorców oscylującej w okolicach 100 klientów z całego świata, pośród których znajdziemy takie korporacje jak Siemens, General Electric czy MAN. proALPHA pomaga firmie w uzyskaniu strategicznej przewagi nad konkurencją za pomocą zintegrowanego systemu zarządzania dokumentacją, który zapewnia, że wszystkie dokumenty są zawsze dostępne, niezależnie od tego czy są to skany, faktury od dostawców czy certyfikaty. Dodatkowo moduł proALPHA WorkflowManagement umożliwia automatyzację procesów biznesowych w ramach zakupów, produkcji, kompletacji i sprzedaży.

Efektywne zarządzanie tysiącami dokumentów

Produkcja komponentów wymaga dużej ilości dokumentów, takich jak faktury, dokumenty przewozowe, BOMy, rysunki, logi, certyfikaty jakości materiałów czy raporty z inspekcji. System zarządzania dokumentacją stanowiący część pakietu proALPHA pozwala Franke Industrie na przechowywanie wszystkich pism i plików w firmie elektronicznej. Przypisanie dokumentu do procesu biznesowego lub transakcji odbywa się za pomocą intuicyjnej metody “chwyć i upuść” (Drag&Drop).

Dokumenty tworzone w proALPHA są automatycznie oznaczane za pomocą kodów kreskowych i archiwizowane. Franke Industrie generuje nawet osiemdziesiąt tysięcy kodów kreskowych rocznie. Liczba ta zawiera również dokumenty zewnętrzne, które zalewają firmę w ilości nawet kilkuset dziennie. Każdego popołudnia są one zbierane w jedno miejsce, skanowane i ładowane do modułu DMS w proALPHA. Dzięki temu każdy dokument jest dostępny w formie elektronicznej najpóźniej 24 godziny po jego przyjściu do firmy. Franke wykorzystuje tą funkcjonalność zawłaszcza w kontekście certyfikatów jakości materiałów, które przetwarza w procesie produkcyjnym. Mowa tu głównie o certyfikatach na stopy kobaltu i niklu. Firma ma obowiązek przesłania tych certyfikatów razem z wyprodukowanymi dobrami, dlatego muszą być one powiązane z procesem produkcyjnym.

Automatyzacja procesów biznesowych dzięki modułowi Workflow

proALPHA WorkflowManagement jest kolejnym kluczowym czynnikiem przekładającym się na strategiczną przewagę Franke Industrie nad konkurencją. Zautomatyzowane ścieżki workflow wspierają pracowników w codziennych operacjach i znacznie zwiększają ich wydajność. Wykorzystując konfigurator modułu istnieje możliwość zdefiniowania i oprogramowania każdego etapu dowolnego procesu oraz połączenie poszczególnych etapów w mapę zależności na wzór BPMN. Dzięki temu pracownicy nie muszą zastanawiać się jak wykonywać powtarzalne czynności lub jak odnaleźć się w niedawno zmienionym procesie, ponieważ system proALPHA poprowadzi ich za rękę.

Ścieżki workflow skonfigurowane we Franke Industrie są inicjowane automatyczne, na przykład w momencie rejestracji zamówienia. W tym przypadku pracownicy muszą podążać za wcześniej zdefiniowaną ścieżką akceptacji. Sprawia to, że zamówienia nie mogą zostać zrealizowane bez wcześniejszej akceptacji. Istnieją również ścieżki workflow uruchamiane manualnie w ramach aktualnych potrzeb, tak jak proces workflow dla planowanej inspekcji. Innym przykładem jest sytuacji, gdzie pracownik zauważy, że nie posiada kompletu dokumentacji transportowej. Uruchomi on wtedy proces workflow dla zapotrzebowania na dokumentację od dostawcy.

“Używamy proALPHA DMS we wszystkich działach firmy. System pomógł nam w dużym stopniu zmniejszyć nakłady czasowe i osobowe wydawane na tworzenie, przetwarzanie i archiwizowanie dokumentacji i plików. Nasi pracownicy zawsze posiadają dostęp do dokumentów, które są im potrzebne, niezależnie czy pracują w dziale sprzedażowym, produkcyjnym czy księgowym.”

 

Markus Fretz
Szef Produkcji

Franke Industrie AG

Wdrożenie systemu ERP w branży obróbki metali

FRANKE - fakty i dane

Nazwa:
 • Franke Industrie AG
Strona www:
LOKALIZACJE:
 • Aarburg, Switzerland
PRODUKTY:
 • Turbiny gazowe
 • Turbiny dla lotnictwa
LICZBA PRACOWNIKÓW:
 • około 80
Moduły systemu ERP
 • Workflow Management
 • Zarządzanie dokumentami DMS
ZZ
Kluczowe zagadnienia
 • Zdefiniowane procesy biznesowe
 • Sprawne zarządzanie obiegiem pracy
 • Zarządzenie cyfrowym obiegiem dokumentów
 • Cyfrowa autoryzacja dokumentów
 • Wykorzystanie kodów kreskowych do obsługi dokumentów

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom produkcji? Chcesz się poznać zakres innych wdrożeń systemu ERP?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!