Scroll Top

Problemy w planowaniu produkcji

Firmy produkcyjne prowadzą nierówną walkę z ciągłe pojawiającymi się problemami związanymi z procesem produkcyjnym. Odpowiednio prowadzony cykl usprawniania wewnętrznych mechanizmów firmy pozwoli na stopniową eliminację największych bolączek producentów. W tym artykule opiszemy pięć najczęściej występujących problemów związanych z planowaniem produkcji.

Trafne wyliczanie rzeczywistego kosztu wyprodukowania wyrobów

System planowania produkcji musi posiadać możliwość gromadzenia danych o kosztach takich jak amortyzacja gniazd produkcyjnych, kosztach energii elektrycznej, robocizny i pracy sprzętu, to nie ma możliwości posiadania kontroli nad rzeczywistym kosztem. Przekładać się to będzie na proces ofertowania. Wyceny w firmie powstają wolno, przez co klienci decydują się na współpracę z dostawcami, którzy są znacznie bardziej obeznani w swojej ofercie. Konfigurując system ERP w taki sposób, aby wspierał nas w liczeniu kosztów produkcji jest kluczem do zwiększenia zysków i zadowolenia klientów.

Zarządzanie zapotrzebowaniem

Brak stałego nadzoru nad zapotrzebowaniem materiałowym może sparaliżować pracę firmy. Jeżeli nie posiadamy kontroli nad wszystkimi materiałami, półproduktami i komponentami, które wymagane są do wyprodukowania pozycji zamówienia. Adekwatna sytuacja występuje w kontekście obłożenia gniazd i siły roboczej. Może się okazać, że przepustowość maszyn i ludzi jest na wyczerpaniu i mimo dostępności materiałów, nie jesteśmy w stanie zrealizować zleceń. Dobry system ERP pozwala sprawnie panować nad tymi czynnikami.

Dostosowywanie się do modyfikacji zleceń

Planiści mają ręce pełne roboty tworząc plany produkcji w oparciu o arkusze kalkulacyjne lub oprogramowanie niezintegrowane z systemem ERP.  Nie dość, że takie działanie jest czasochłonne, to jeszcze obarczone wysokim ryzykiem błędu. Największym problemem okazuje się wprowadzanie zmian ad hoc do aktualnych planów produkcyjnych. Wdrożenie systemu ERP z modułem planistycznym pozwala na wprowadzanie zmian „w locie” – oprogramowanie samo przeliczy plan produkcyjny.

Kontrola nad stratami surowców

Firmy prowadzące produkcję w oparciu o arkusze kalkulacyjne, nie mają możliwości zarządzania stratami surowców i odpadami. Nawet jeśli jesteśmy w stanie dostrzec produkcję odpadów, to bez nowoczesnego systemu ERP nie będziemy w stanie ich wykorzystać. Taka funkcjonalność pozwala a precyzyjne obliczanie realnych i planowanych kosztów wytworzenia produktu.

Problemy w planowaniu produkcji

Planowanie przezbrojeń

Efektywność wykorzystania parku maszynowego jest niska, jeżeli nie posiadamy możliwości optymalnego planowania przezbrajania maszyn. Przestoje spowodowane tą czynnością mogą być bardzo kosztowne. Należy wdrożyć odpowiedni system informatyczny, który pozwoli na planowanie produkcji zakładające wszystkie czynniki wpływające na przepływ pracy, takie jak właśnie przezbrojenia maszyn. Wystarczy zaharmonogramować kalibrację sprzętu, a plan produkcji sam się przeliczy by uwzględnić te zmiany.

Jak sprawnie opracować plan produkcji? Obejrzyj materiał Video:

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP i nie wiesz jak się do tego przygotować? Zastanawiasz się jak opracować dokument analizy przedwdrożeniowej? Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!