Scroll Top

Moduły systemu ERP

Firmy stosują planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) z różnych powodów, takich jak rozszerzanie działalności, zmniejszanie kosztów i usprawnianie operacji. Integracja i automatyzacja procesów biznesowych eliminuje nadmiarowość, poprawia dokładność i zwiększa produktywność. Aby móc osiągnąć maksimum korzyści z wdrożenia oprogramowania ERP, warto znać funkcjonalności oferowane przez poszczególne moduły systemu ERP. Przyjrzyjmy się im na przykładzie rozwiązania oferowanego przez proALPHA.

Czym jest planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)?

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) to proces wykorzystywany przez firmy do zarządzania i integrowania ważnych aspektów ich działalności. Systemy ERP są ważne dla firm, ponieważ ich poszczególne moduły pomagają im wdrożyć planowanie zasobów, zintegrować planowanie, zakup zapasów, sprzedaż, marketing, finanse, zasoby ludzkie i inne.

Moduły systemu ERP – poznaj możliwości proALPHA

proALPHA to dostawca zintegrowanego oprogramowania modułowego ERP dedykowanego dla średniej wielkości firm, dostępnego także w chmurze. Z pomocą proALPHA ERP przedsiębiorstwa mogą bardzo dokładnie odwzorowywać i kontrolować łańcuch wartości. Wśród oferowanych modułów znajdują się:

 1. moduły podstawowe,
 2. moduły specjalne,
 3. moduły zapewniające łączność.

Do pierwszej z grup zalicza się następujące moduły:

 • Sprzedaż – moduł ten odpowiada za wspieranie całego procesu sprzedażowego. Z jego wykorzystaniem możliwa jest pełna automatyzacja powtarzalnych zadań, kontrola kluczowych wskaźników czy też szybkie kalkulowanie ofert;
 • Zakupy – wdrożenie tego modułu usprawnia proces obsługi zamówień, począwszy od ich złożenia, przez kontrolowanie terminów, aż do sfinalizowania zlecenia;
 • Gospodarka materiałowa – kolejny z modułów zapewnia sprawne funkcjonowanie, jak i kontrolowanie wydatków dotyczących dyspozycji, gospodarki materiałowej czy zarządzania partiami oraz prognozowania list zakupowych;
 • Produkcja – dedykowany do planowania, kontroli i optymalizacji produkcji moduł proALPHA ERP umożliwia szybkie i sprawne zarządzanie pracownikami i maszynami czy przydzielanie zasobów;
 • Serwis – moduł ten wspiera z kolei posprzedażową obsługę klientów. Niezbędne prace planowane są zgodnie z harmonogramem, zawsze na czas, co podnosi poziom satysfakcji kontrahentów i obniża koszty;
 • Finanse – moduł ten może być w pełni zintegrowany z systemem ERP i skutecznie wspiera przygotowywanie zestawień finansowych, bilansu czy rachunku zysków i strat. Z jego pomocą można również wykonywać prognozy płynności finansowej;
 • Controlling – w skład tego modułu wchodzi między innymi rachunek miejsc powstawania kosztów, nośników kosztów oraz wyników, a także rachunek rodzajów kosztów czy narzędzia do planowania oraz przeprowadzania analiz ad hoc;
 • Zarządzanie majątkiem – ostatni z modułów w tej grupie wspiera przedsiębiorców w zarządzaniu środkami trwałymi, inwestowaniu i inwentaryzacjach.

W grupie modułów specjalnych znajdują się z kolei:

 • Raportowanie i BI – moduł ten zapewnia stały wgląd w dane i ułatwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych;
 • Pozyskiwanie danych produkcyjnych – z jego pomocą możliwa jest analiza danych pochodzących z maszyn w kontekście konkretnego zlecenia produkcyjnego;
 • CRM – jak sama nazwa wskazuje, moduł ten aktywnie wspiera zarządzanie relacjami z klientami;
 • DMS – kolejny z modułów proALPHA ułatwia łączenie różnego rodzaju dokumentów (rysunków technicznych, faktur, dostaw, itp.) z odpowiadającymi im transakcjami;
 • Przetwarzanie faktur zakupowych – moduł ten dedykowany jest przede wszystkim tym firmom, które cenią sobie sprawny obieg dokumentów. Z jego pomocą możliwe jest automatyczne odczytywanie danych i przypisywanie informacji do konkretnych klientów;
 • Kreator raportów – moduł ten usprawnia prace dzięki możliwości szybkiego generowania raportów;
 • Rejestracja czasu pracy pracowników – wdrożenie tego modułu usprawnia i automatyzuje rejestrację czasu pracy;
 • Konfigurator produktów – ułatwia dobór poszczególnych elementów produktu zgodnie z potrzebami i wytycznymi otrzymanymi od klientów;
 • Zarządzanie projektami – moduł ten zapewnia kompleksowy wgląd w stan projektów, a dzięki pełnej integracji z systemem ERP usprawnia procesy, zapewniając przy tym przejrzystość;
 • Portal B2B – moduł ten umożliwia korzystanie z systemu proALPHA w przeglądarce oraz zapewnia łączność z klientami, dostawcami czy przedstawicielami.

Ostatnia z grup modułów dotyczy łączności. W tym obszarze proALPHA oferuje dwa rozwiązania:

 • Integracja CAD – moduł ten odpowiada za integrację oprogramowania ERP z CAD;
 • Łączność – gwarantuje integrację procesów biznesowych dzięki łączeniu systemów, lokalizacji, pracowników i partnerów z oprogramowaniem ERP proALPHA.

Moduły systemu ERP – które wybrać?

Wybór poszczególnych modułów systemu ERP jest uzależniony od potrzeb danej organizacji czy przedsiębiorstwa. Istnieją jednak kluczowe elementy, które powinien zawierać każdy system ERP. Powinien on być w pełni zautomatyzowany w celu ograniczenia błędów i elastyczny, czyli umożliwiający modyfikacje w przypadku zmian lub rozwoju firmy. Ważny jest także aspekt zdalnego dostępu czy integracji z innymi narzędziami.

Moduły systemu ERP

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP w chmurze i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chcesz się upewnić jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i zarządzania zmianą na produkcji?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!