Scroll Top

Jak obniżyć wartość magazynu? Strategie i przykłady

Wiele firm, analizując stan swoich magazynów, musi się zmierzyć z pytaniem: czy posiadane przez nie stany magazynowe są wystarczające. Muszą się także zastanowić, w jaki sposób należy nimi zarządzać – tak, aby zapewnić ciągłość produkcji przy jak najmniejszych kosztach utrzymania samego magazynu. Dlatego w tym artykule tłumaczymy, jak obniżyć wartość magazynu za pomocą funkcjonalności systemu proALPHA. W treści poruszamy następujące zagadnienia:

 • Analiza artykułów i ich klasyfikacja.
 • Ocena dostawców.
 • Moduł kontroli jakości.
 • Generowanie zamówień kontraktowych.
 • Magazyny konsygnacyjne.
 • Sprzedaż bezpośrednio z magazynów dostawcy.
 • Korzyści, jakie daje system proALPHA.
 • Dlaczego warto skorzystać z systemu proALPHA?

Analiza artykułów i ich klasyfikacja w systemie ERP

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić podczas weryfikacji swoich stanów magazynowych, jest analiza artykułów w oparciu o klasyfikację ABC/XYZ. Takie rozwiązanie umożliwia bowiem przyporządkowanie indeksów do odpowiednich klas. Mało tego! Za tym powinny iść właściwe strategie zarządzania – zamawiania oraz uzupełniania zapasów.

W systemie proALPHA taka klasyfikacja następuje w sposób automatyczny. Zaś procentowe przedziały przynależności do poszczególnych klas można korygować ręcznie. Po przypisaniu indeksów do odpowiednich klas, można łatwo przeanalizować to, w jaki sposób następuje zamawianie poszczególnych artykułów w systemie, a także to, czy nie jest tu konieczna jakaś korekta.

Zgodnie z najlepszymi praktykami firmy proALPHA, rekomendowane jest dostosowanie strategii zamawiania w oparciu o przydzieloną klasę. Przykładowo, dla indeksów klasy XC, czyli indeksów o niskiej wartości zużycia, ale zużywających się w sposób regularny, należy ustawić strategię sterowania wg zużycia (sterowanie według zużycia polega na analizie historii zużycia i utrzymywaniu zapasu, pozwalającego na zużycie przez określoną liczbę dni). Z kolei dla indeksów klasy AZ, czyli indeksów o dużym udziale wartościowym, ale z zużyciem chaotycznym, proponujemy strategię sterowania wg komisji (strategia sterowania według komisji polega na zamawianiu materiałów w ścisłym powiązania z potrzebami, np. z zamówieniem klienta czy projektem).

Postępując analogicznie z pozostałymi klasami, jesteśmy w stanie zapewnić optymalizację magazynu, unikać sytuacji niepotrzebnych albo zbyt dużych zakupów artykułów mało rotujących. Co ważne, tego typu analizy możemy w systemie proALPHA tworzyć regularnie. Wówczas system sam będzie nam podpowiadał, że dla niektórych indeksów zmieniła się klasyfikacja i należy przyjrzeć się strategiom zarządzania (zamawiania tego indeksu).

wartość-magazynu-kalkulacja-analiza
Rys 1. Przykładowe założenia do klasyfikacji ABC/XYZ.
koszty-magazynu-optymazlizacja-redukcja-przykłady
Rys 2. Propozycja sterowania zapotrzebowaniem dla indeksem.

Ocena dostawców w systemie ERP

Prawidłowe utrzymanie odpowiednich stanów magazynowych to także ciągła praca z dostawcami. Tylko wiarygodni i sprawdzeni dostawcy mogą skutecznie zminimalizować ryzyko przerwania ciągłości produkcji. Poza tym, nie będą nas wówczas zmuszać do utrzymywania ogromnych zapasów bezpieczeństwa. Jak zatem oceniać dostawców i w jaki sposób określać ryzyka związane z dostawami? Najbardziej pomoże w tym ocena zdarzeń, które miały miejsce z klientem. Ważne jest ponadto przypisanie do nich punktów i wag – tak, by później z tych informacji stworzyć punktowy ranking dla każdego dostawcy.

System proALPHA pozwala automatycznie śledzić wiele zdarzeń, które miały miejsce z naszym dostawcą, a także przypisywać tym zdarzeniom oceny oraz wagi.

Moduł kontroli jakości w systemie ERP

Przy ocenie dostawców na pewno przyda się także korzystanie z modułu kontroli jakości systemu proALPHA. Pozwala on badać parametry kontroli jakości już na wejściu do magazynu. Dzięki takiemu systemowi ERP, unikniemy także przyjmowania na magazyn wadliwych surowców. To istotne, bo wykrycie niezgodności jakościowych już na początkowym etapie przyjmowania ich na magazyn, pozwoli na sprawne odsyłanie tych wyrobów, które są niezgodne z zamówieniem.

Przykładowa ocena dostawcy w systemie erp
Rys 3. Przykładowa ocena dostawcy w systemie ERP
Przykładowe zdarzenia jakie mogą być analizowane przy ocenie dostawcy
Rys 4. Przykładowe zdarzenia jakie mogą być analizowane przy ocenie dostawcy.

Generowanie zamówień kontraktowych

Współpraca z dostawcami to także przewidywanie dostaw oraz wysyłanie prognoz zamówieniowych z długim wyprzedzeniem. W takim przypadku system proALPHA, na podstawie długoterminowych planów produkcyjnych, potrafi wygenerować zamówienia kontraktowe. Każda zaś zmiana w planach produkcyjnych może generować nowe plany dostaw. Przy zastosowaniu tej funkcjonalności możemy przygotować dostawcę na naszą zmienność produkcji, a także minimalizować ryzyko związane z nieterminowymi dostawami.

Magazyny konsygnacyjne

Kolejnym pomysłem na ograniczenie swoich stanów magazynowych jest zastosowanie magazynów konsygnacyjnych, za pomocą których ciężar utrzymania zapasów jest przeniesiony na dostawcę. System proALPHA pozwala prowadzić i rozliczać dowolną ilość magazynów konsygnacyjnych. Zaś ich stany magazynowe są dostępne do produkcji i sprzedaży.

Rys. Harmonogramy dostaw w systemie proALPHA
Rys 5. Harmonogramy dostaw w systemie proALPHA

Sprzedaż bezpośrednio z magazynów dostawcy

Innym sposobem na ograniczenie stanów magazynowych jest sprzedaż bezpośrednio z magazynów dostawcy. System proALPHA można bowiem skonfigurować w taki sposób, by po rejestracji zamówienia klienta i zaznaczeniu, że dostawa ma się odbywać bezpośrednio z magazynu dostawcy, system ERP wygenerował ciąg dokumentów (zamówienie do dostawcy, przyjęcie, wydania do klienta itp.) W ten sposób klient otrzyma towar z naszym kompletem dokumentów, a towar fizycznie nie będzie przechodził przez nasze magazyny.

Korzyści, jakie daje wdrożenie systemu proALPHA?

 • przyporządkowywanie indeksów do odpowiednich klas, co ułatwia sprawne zamawianie i uzupełnianie zapasów,
 • łatwa analiza sposobu zamawiania poszczególnych artykułów w systemie,
 • optymalizacja pracy magazynu,
 • unikanie zbyt dużych zakupów artykułów mało rotujących,
 • informowanie o ewentualnej zmianie klasyfikacji dla poszczególnych indeksów,
 • minimalizacja ryzyka przerwania ciągłości produkcji poprzez stały kontakt z dostawcami,
 • ocena zdarzeń, które miały miejsce z dostawcą wraz z przypisaniem im ocen i wag,
 • badanie parametrów kontroli jakości już na wejściu do magazynu przez co trudniej o przyjęcie wadliwego surowca,
 • sprawne wytypowanie produktów niezgodnych z zamówieniem, które można szybko odesłać,
 • tworzenie planów dostaw,
 • prowadzenie i rozliczanie magazynów konsygnacyjnych,
 • prowadzenie sprzedaży bezpośrednio z magazynów dostawcy.

Dlaczego warto skorzystać z proALPHA ERP?

Podsumowując, w obniżaniu wartości magazynu doskonale sprawdza się system proALPHA. Przede wszystkim umożliwia on sprawną klasyfikację produktów oraz wiążących się z nimi działań. W ten sposób zamawianie i uzupełnianie zapasów może się odbywać bardzo płynnie i bez zakłóceń. W razie potrzeby – w celu jeszcze większego uproszczenia zamówień – w dowolnym momencie można wprowadzić w systemie korekty.

System proALPHA pozwala na pozostawanie w stałym kontakcie z dostawcami, czyli z tymi podmiotami, które zajmują kluczowe miejsce w łańcuchu działania magazynu. To oni mogą skutecznie zminimalizować ryzyko ewentualnego przerwania ciągłości produkcji. Utrzymując z nimi dobry kontakt (taki, który jest oparty m.in. na szczegółowych analizach), można podejmować elastyczne działania – w zależności od sytuacji rynkowej. Znacznie ułatwia to możliwość bieżącej oceny zdarzeń, jakie na przestrzeni czasu zachodzą w relacjach z klientami. Szczególnie, że każdej takiej sytuacji można przypisać punkty i wagi.

Co więcej, znacznie łatwiej reagować mogą obie strony – tak, by na bieżąco, w zależności od potrzeb, modyfikować plany kolejnych dostaw. Dostawca może być w ten sposób przygotowany na każdorazową zmienność produkcji, a także na nieterminowość dostaw.

Mało tego! System proALPHA pozwala również na zastosowanie magazynów konsygnacyjnych. To rozwiązanie idealne dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na gromadzenie dużych zapasów. Dzięki współpracy z dostawcą, mogą tą czynność przerzucić właśnie na jego barki. Szczególnie, że ta funkcjonalność umożliwia prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilości magazynów konsygnacyjnych. Nie bez znaczenia jest również to, że możliwa jest w tym przypadku sprzedaż produktów bezpośrednio z magazynów dostawcy.

Funkcjonalność systemu proALPHA to także okazja do przeprowadzenia rzetelnej analizy jakości poszczególnych artykułów. Uniknąć problemów z wadliwym produktem? Bezcenne!

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system wspierający planowanie produkcji i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chcesz się upewnieć jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i zarządzania zmianą na produkcji?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!