Scroll Top

Technologiczny pomost – integracja systemów CAD i ERP

Wybór optymalnego rozwiązania pozwalającego na szybkie wprowadzenie produktu cieszącego się popytem na rynku: przed takim wyzwaniem stoi wiele firm produkcyjnych. Pierwszy krok do realizacji powyższego założenia zwykle dokonuje się  w dziale konstrukcyjnym. Dlatego tak ważne jest dbanie o płynną wymianę danych i informacji pomiędzy nim, a innymi działami przedsiębiorstwa. Staje się do możliwe dzięki CA-Link – łącznikiem między światem CAD i systemem proALPHA ERP.

Projektowanie nie tylko określa wzór i charakterystykę produktów, ale ma również znaczący wpływ na koszty. Niemniej jednak projektanci zwykle nie mają dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia kosztów, takich jak ceny artykułów lub czasy zamówień, ponieważ dane te przechowywane są poza systemem CAD, zwykle w systemie ERP. Dane CAD są z kolei punktem wyjścia dla wielu innych procesów biznesowych, takich jak zakupy czy przygotowanie do pracy. Ze względu na separację danych CAD, zarządzania danymi produktu (PDM) i danymi ERP często pojawiają się duplikaty zapytań, co wiąże się z podwójną pracą (np. dziś dział sprzedaży wysyła szczegółowe pytanie dotyczące komponentu, a jutro takie samo pytanie zadaje dział serwisu). Udzielanie za każdym razem tych samych odpowiedzi niepotrzebnie spowalnia pracę projektanta i trwoni jego czas. Podobne działania zwiększają ponadto ryzyko błędu podczas przesyłania danych. Konsekwencją są dłuższe czasy przetwarzania, na czym traci terminowe wykonanie powierzonych zadań.

Fuzja systemów

Innowacyjnym podejściem, zapewniającym eliminację wymienionych wyżej problemów jest wykorzystanie systemu CA-Link, który łączy prawie wszystkie komercyjnie dostępne systemy CAD bezpośrednio z proALPHA ERP. Oznacza to, że projektant uzyskuje dostęp do centralnej bazy danych z używanego przez siebie środowiska CAD. Wbudowane menu zapewnia mu dostęp do ważnych funkcji ERP za pomocą jednego kliknięcia. Tutaj znajduje wszystkie potrzebne informacje o artykułach, takie jak numery, wymiary, dostępność lub terminy dostaw. W fazie projektowania projektanci muszą skontrolować, czy potrzebne artykuły były już wcześniej używane. Wiarygodnie mogą to sprawdzić tylko na podstawie danych z systemu ERP, w oparciu o charakterystykę techniczną. W proALPHA, za pomocą dołączonych listy cech, można je indywidualnie opisywać. Kolejna funkcjonalność usprawniająca ich pracę to wyszukiwanie podobnych lub identycznych artykułów. proALPHA pokazuje wyniki wyszukiwania jako przejrzystą listę grafiki 3D, którą można wstawić do aktualnie opracowywanego modelu za pomocą metody Drag & Drop.

Jeśli projektant nie odnajdzie odpowiedniego artykułu, musi go zaprojektować. Nie istnieje jednak potrzeba rozpoczynania czynności od początku. Dzięki wygodnej funkcji klonowania, nową konstrukcję można stworzyć z modeli podobnych artykułów. Opcja umożliwia powielanie nawet całych struktur podzespołów, w tym niezbędnych ponownych odniesień komponentów CAD. Oprócz bezpośredniego modelowania w 2D lub 3D przydatne może być także wyprowadzenie geometrii dla formuł, wykresów, relacji konstrukcyjnych lub zewnętrznych obliczeń. Funkcja okazuje się szczególnie przydatna podczas pracy z rodzinami podobnych komponentów lub z seriami o różnych wzorach lub wymiarach. W zależności od systemu CAD, można je łączyć w jednym parametryzowalnym modelu stanowiącym ramę nadrzędną.

Trójwymiarowe wsparcie

Dane projektowe są podstawą firmy produkcyjnej, jednak niewielu pracowników ma dostęp do danych CAD, nie mówiąc już o modelach 3D. System umożliwia zatem również przepływ informacji w drugą stronę. Dzięki zintegrowanej przeglądarce, projektanci dzielą się swoim modelem CAD w 3D ze współpracownikami i partnerami. W przeglądarce użytkownicy szybko i łatwo przełączają się między widokiem struktury produktu, a widokiem 3D. Kilka kliknięć wystarczy aby podświetlić lub wyłączyć komponenty, zmienić perspektywę, czy pobrać wymiary. Dostęp do uproszczonych, trójwymiarowych wizualizacji znacznie ułatwia pracę w wielu działach przedsiębiorstwa. Idealnie sprawdza się nie tylko w dziale montażu, gdzie monter może sprawdzić, jak należy złożyć poszczególne części, ale także w dziale zakupów, który ma możliwość udzielenia bezpośrednich odpowiedzi na pytania dostawców. Jest nieoceniony również w pracy techników serwisowych, którzy mają za zadanie zastąpić część zamienną w starym systemie. Trójwymiarowe widoki zapewniają szybki przegląd, niezależnie od tego, w jakim dziale są stosowane.

Optymalizacja kosztów

Redukcja kosztów dzięki wykorzystaniu systemu widoczna jest już na poziomie decyzji projektanta, który opiera decyzję wyboru konkretnego artykułu nie tylko na cechach technicznych, ale również na warunkach ramowych dotyczących ekonomiki przedsiębiorstwa. Potrzebne informacje pozyskuje bezpośrednio przez CA-Link. W ten sposób czasy ponownego nabycia, istniejące zapasy i zużycie można uwzględnić już na etapie projektowania. Dzięki dostępnym funkcjonalnościom ERP przejmuje także zadania systemu PDM, gromadząc i przesyłając dane wygenerowane podczas procesu projektowania.

Zarządzanie dokumentacją techniczną w systemie ERP

W ERP, tzw. teczki produktów, odzwierciedlają całkowity cykl życia danego produktu. Dzięki nim nie tylko można prześledzić z jakimi zmianami i rysunkami, strukturami produktów i procesami produkcji wygenerowane zostało zlecenie. Niosą one ze sobą również kolejne zmiany, a także informacje o częściach wykorzystanych przez interwencje serwisowe lub prace naprawcze. Przykładowo, dzięki dostępowi do teczek produktów, pracownicy serwisu i technicy mogą w dowolnym momencie dostarczyć informacji o oryginalnych lub aktualnych konfiguracjach, zainstalowanych częściach lub usługach uzgodnionych w umowach serwisowych. Równoległy świat z redundantnymi danymi i złożonymi interfejsami do oddzielnego systemu PDM nie jest już potrzebny (co za tym idzie – nie istnieje konieczność pracochłonnego i czasochłonnego serwisowania interfejsów), podobnie jak dodatkowe pojemności, specjalistyczne know-how aplikacji.

Agregacja korzyści

Zastosowanie systemu proALPHA ERP i CA-Link stanowi wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

  • redukcję kosztów przedsiębiorstwa, dzięki eliminacji systemu PDM i konieczności opracowywania odpowiedniego interfejsu (brak kosztów utrzymania interfejsu),
  • oszczędność czasu pracy poprzez eliminację zduplikowanych zapytań,
  • minimalizację błędów osiąganą dzięki redukcji pracy manualnej podczas przenoszenia danych,
  • przejrzystość procesów (od zakupów, poprzez produkcję, sprzedaż, aż po serwis),
  • płynność przepływu informacji wpływającą na harmonijne współistnienie działów.
Integracja CAD z ERP - technologiczny pomost

Artykuł opublikowany w magazynie Production Manager: Technologiczny Pomost

Sprawdź, co potrafi proALPHA CA-Link? Obejrzyj materiał Video:

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP i nie wiesz jak się do tego przygotować? Zastanawiasz się jak opracować dokument analizy przedwdrożeniowej? Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!