Scroll Top

Inteligentna fabryka – potencjał Industry 4.0 w przemyśle

Rozwój nowoczesnych technologii swym zasięgiem obejmuje niemal każdy sektor gospodarki i aktywnie wspiera także przedsiębiorców. Dzięki wprowadzanym usprawnieniom, automatyzacji części procesów czy poprawie komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami w firmach możliwe jest świadczenie usług na jeszcze wyższym poziomie i co najważniejsze, w krótszym czasie oraz przy niższych kosztach. Kwestie te dotyczą także fabryk. Dla większości ludzi samokontrolowana, w pełni zautomatyzowana fabryka brzmi, jak powieść science fiction. Jednak za sprawą technologii Industry 4.0 wszystko staje się możliwe.

Kluczowe wskazówki dotyczące wdrażania przemysłu 4.0 w fabrykach

Przemysł 4.0 to termin stosowany w odniesieniu do zmian wdrażanych w poszczególnych branżach w związku z czwartą rewolucją przemysłową. Cechuje ją powszechna robotyzacja procesów wytwarzania oraz informatyzacja przepływów. W przemyśle 4.0 ma miejsce zintegrowanie technologii informatycznej i przemysłowej na poziomie operacyjnym przedsiębiorstw. Przez to mogą one działać sprawniej, wydajniej, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Dobrym przykładem są tu niemieckie małe i średnie przedsiębiorstwa, które mogą pochwalić się wysoką produktywnością. Wiele z tych firm to ukryci mistrzowie specjalizujący się w dostarczaniu na rynek innowacyjnych produktów wysokiej jakości w poszczególnych sektorach. Wraz z bardzo dobrą znajomością własnych procesów, elastycznymi metodami pracy i praktycznym doświadczeniem w zakresie technologii Industry 4.0 mają oni solidne podstawy do tego, aby tworzyć dobrze prosperujące połączone w sieć fabryki.

Jakich rad możemy oczekiwać od tych, którzy już korzystają z technologii Industry 4.0?

Zaplanuj ewolucję, a nie rewolucję

Badania dowodzą, że wdrożenie w pełni sieciowej fabryki może potrwać nawet około dziesięciu lat. Wobec szybko zmieniających się norm i niechęci wielu przedsiębiorców do restrukturyzacji fabryk trzeba pamiętać o tym, aby scenariusz 4.0 wdrażać krok po kroku, a nie z dnia na dzień. Proces dostosowania fabryk musi być realizowany etapami, co nie tylko pozwoli na racjonalne zarządzanie procesem produkcji, ale także nie narazi otwartych na innowację przedsiębiorców na straty.

Zbierz informacje, zanim zaczniesz działać

Przedsięwzięcie tak krytyczne, jak przejście na technologię Industry 4.0 musi być starannie przygotowane. W tym celu należy skorzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji. Na przykład proALPHA oferuje warsztaty, które pomagają właścicielom fabryk przeanalizować ich obecną sytuację i opracować idealną strategię dalszego rozwoju firmy.

Planuj z wyprzedzeniem i wyznaczaj osiągalne kamienie milowe

Scenariusze Industry 4.0 można z powodzeniem wdrażać za pomocą dzisiejszych technologii w wielu fabrykach. Trzeba jednak mieć na względzie fakt, że wszelkie modyfikacje procesu zawsze wiążą się z pewnym ryzykiem. Dotyczy to zwłaszcza fundamentalnych zmian, takich jak te wymagane przez fabrykę podłączoną do sieci. Dlatego ważne jest, aby podczas planowania projektu zaplanować odpowiednią ilość czasu na testowanie i optymalizację nowych procesów.

Postaw na dwutorową strategię

Skomplikowane procesy nie mogą zostać zmodernizowane w ciągu jednego dnia. Podobnie jak nie można nagle wymienić wszystkich maszyn czy w ciągu kilku godzin dokonać wdrożenia nowego systemu ERP. Pomimo chęci wdrożenia technologii Industry 4.0 fabryki muszą działać i realizować swoje codzienne zadania. Z tego względu tak ważne jest, aby zaplanować adaptację innowacji dwutorowo, przynajmniej w perspektywie średnioterminowej.

Zdobądź praktyczne doświadczenie

Nie wszystkie przedsiębiorstwa z sektorów MŚP zdobyły odpowiednią wiedzę na temat technologii Industry 4.0. Długość krzywej uczenia się związanej z wprowadzaniem nowych rozwiązań może się znacznie różnić. Z tego powodu należy początkowo podejść do zagadnienia Industry 4.0 w ograniczonych, wykonalnych scenariuszach testowych. Pozwoli to zdobyć cenne praktyczne doświadczenie przed zmianą jakichkolwiek procesów, które są krytyczne dla firmy.

inteligentne fabryki

Bądź kreatywny

Każdy przedsiębiorca zainteresowany technologią Industry 4.0 powinien tak naprawdę zapomnieć wszystko, co wie o procesach produkcyjnych w ogóle oraz tych specyficznych dla własnej firmy. Industry 4.0 jest jak piaskownica, w której można zreorganizować stosowane do tej pory procesy produkcyjne, ignorując dotychczasowe ograniczenia i czerpiąc korzyści z nowych narzędzi, zwiększając tym samym wydajność produkcji.

Obecne trendy rynkowe wskazują, że technologia Industry 4.0 cieszyć się będzie coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Ten technologiczny trend daje szansę na dalszą redukcję kosztów, zwiększenie produktywności i wprowadzenie nowych modeli biznesowych, co pomaga w uzyskaniu przewagi nad międzynarodową konkurencją.

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system wspierający planowanie produkcji i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chcesz się upewnieć jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i zarządzania zmianą na produkcji?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!