Scroll Top

Wdrożenie ERP na skalę międzynarodową – 8 wskazówek

W związku z rosnącą konkurencją rynki zagraniczne stają się coraz bardziej atrakcyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Według badania przeprowadzonego przez Kienbaum ponad 30% ankietowanych niemieckich przedsiębiorstw widzi duży potencjał wzrostu w Europie i za granicą. Jednak tylko 15% kierowników działów, dyrektorów departamentów i kierowników zespołów jest przekonanych, że internacjonalizacja jest wystarczająco promowana w ich własnej firmie. Kluczowym elementem sukcesu jest wykorzystanie systemu ERP na skalę międzynarodową jako cyfrowego kręgosłupa wszystkich działów przedsiębiorstwa.

Jakie czynniki pozwalają firmom konkurować na rynkach międzynarodowych?

1.   Komunikacja to podstawa

Każdy kraj ma inne procesy podejmowania decyzji i planowania. Zalecamy, aby poświęcić jak najwięcej czasu na początku projektu, aby zdefiniować wspólną procedurę ze wszystkimi zaangażowanymi stronami. Opracuj plan z jasno określonymi i udokumentowanymi celami oraz procesami projektowymi. Pozwoli to od początku uniknąć błędnej interpretacji. Sprawnie działające procesy są ważną podstawą do tego, aby mieć dobre kontakty i odnosić sukcesy również za granicą.

2.   Pokonaj bariery językowe

Język angielski dominuje w środowisku międzynarodowym. Podczas ekspansji na rynki zagraniczne należy więc odpowiednio dobrać zespół, aby nie powstawały bariery w komunikacji. Dlatego też, przygotowując wdrożenie oprogramowania ERP za granicą, należy polegać na kierownikach projektu z międzynarodowym doświadczeniem, którzy potrafią unikać pułapek językowych.

3.   Zidentyfikuj lokalne wymagania

Przepisy prawne dotyczące przedsiębiorstw różnią się w zależności od kraju, a nawet regionu. Aby przygotować się na wszystkie ewentualności, należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami jeszcze przed założeniem zagranicznego oddziału. Przydatna jest również znajomość praktyk biznesowych kraju docelowego. Standardowy kwestionariusz dla wdrożenia ERP nie ma tutaj sensu, ponieważ ważne kryteria sukcesu mogą zostać niezauważone. W tym celu proALPHA organizuje warsztaty, podczas których użytkownicy mogą otwarcie omówić przeszkody i zdefiniować indywidualne wymagania.

4.   Zaangażuj dział IT

Struktura techniczna dla międzynarodowego wykorzystania oprogramowania ERP musi być dobrze przemyślana. Jednym z możliwych scenariuszy jest dodanie nowej firmy do istniejącej bazy danych. Oszczędza to koszty licencji, skraca czas potrzebny na wdrożenie i ułatwia wymianę danych. Oznacza to jednak, że wszystkie oddziały korzystają z jednego serwera bazy danych. Jeśli chcesz bardziej elastycznie reagować na prace konserwacyjne i lokalne wymagania, powinieneś wdrożyć inny scenariusz. Możesz przykładowo udostępnić każdej lokalizacji własną bazę danych. Wiąże się to co prawda z dodatkowymi kosztami licencji i większym nakładem pracy przy wdrażaniu aktualizacji, jednak daje niezależność.

5.   Standaryzacja i jej ograniczenia

Indywidualne wymagania dotyczące przepływów pracy i struktur danych mogą prowadzić do odstępstw od standardowego oprogramowania ERP. Ponieważ z reguły większość oddziałów zagranicznych wymaga mniej specjalistycznych narzędzi, rzadko ma sens adoptowanie całej architektury. Rozwiązaniem jest opracowanie wspólnej konfiguracji systemu ERP z kilkoma międzynarodowymi oddziałami i modyfikowanie standardowej wersji w jak najmniejszym stopniu. W ten sposób można łatwiej wprowadzać zmiany w zależności od firmy lub kraju.

6.   Wprowadź zarządzanie danymi podstawowymi

Dane podstawowe są przechowywane i aktualizowane centralnie. Mogą być też replikowane do innych firm. Ważne jest, aby rozróżnić między globalnymi i lokalnymi danymi podstawowymi, aby uwzględnić różnice regionalne i krajowe ‒ na przykład w celu parametryzacji przepisów podatkowych specyficznych dla danego kraju.

7.   Kluczem są języki lokalne

Powinna istnieć możliwość dostosowania systemów ERP do wymagań danego użytkownika, nie tylko w zakresie wersji językowej. Nawet jeśli anglojęzyczne interfejsy użytkownika są często międzynarodowym standardem, maski w lokalnym języku sprawiają, że praca staje się znacznie wygodniejsza.

rozwój przedsiębiorstw

8.   Konsultacje zdalne

Specyficzne dla danego kraju ustawienia oprogramowania ERP oraz inne prace, które nie wymagają znajomości specyfiki klienta, mogą być szybko i tanio wykonane poprzez zdalne doradztwo. Wszelkie konsultacje w siedzibie zagranicznej generują dodatkowe wydatki.

Planując wdrożenie oprogramowania ERP na zagranicznych rynkach, warto zwrócić uwagę na elementy wskazane w tym artykule. Dzięki temu cały proces przebiegnie sprawnie, bez przestojów czy międzykulturowych nieporozumień.

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP w chmurze i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chcesz się upewnić jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i zarządzania zmianą na produkcji?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!