Scroll Top

System wczesnego ostrzegania w ERP – Business Intelligence

Menadżerowie i specjaliści potrzebują dokładnych i aktualnych informacji, aby podejmować szybkie i trafne decyzje. W praktyce często okazuje się, że sam system  ERP nie jest wystarczający, dlatego konieczne staje się wdrożenie bardziej zaawansowanego systemu. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom typu Business Intelligence (BI) możliwa jest analiza sprzedaży, zarządzanie zapasami i dostawami, kontrola produkcji, controlling finansowy, a także wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach.

Controlling wspomaga zarządzanie w głównych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Aby działał sprawnie, narzędzia i metody powinny być dobrane indywidualnie do profilu działalności i obszarów, jakie mają być objęte kontrolą. Szczególnie jest to ważne dla przedsiębiorstw produkcyjnych posiadających długie i skomplikowane cykle produkcji – tutaj brak odpowiednich narzędzi może spowodować utratę klientów, a także potężne straty finansowe. Z pomocą przychodzi Business Intelligence, które ułatwia natychmiastową reakcję na nieprawidłowości oraz elastyczne dostosowywanie się do potrzeb rynku.

Automatyczna funkcja wczesnego ostrzegania

Pełna integracja BI oraz wgląd bezpośrednio z systemu ERP dla każdego pracownika to gwarancja spójności danych. Menadżerowie zyskują dostęp do narzędzia, które pozwala im kontrolować wszystkie działania biznesowe, generować raporty, analizy ad hoc, i mają wgląd w ważne informacje controllingowe. Pracownicy mogą w każdej chwili sprawdzić, do której oferty przypisana jest dana faktura czy też wygenerować raport produkcji. To nie jedyne zalety controllingu BI. Uzyskują dostęp do danych ze wszystkich modułów, a dzięki indywidualnie definiowanym wskaźnikom KPI i ROI, mogą sprawdzić stopień płynności finansowej czy obroty magazynowe i efektywność dostaw.

Kontrola produkcji powinna obejmować różne wskaźniki, w tym koszty, produktywność, jakość, stan produkcji i zapasów, cykl produkcyjny, ale przede wszystkim powinna alarmować w przypadku przekroczenia norm. Dlatego też dla każdego wskaźnika ustala się cele – może to być maksymalizacja lub minimalizacja jego wartości, ponadto definiuje się indywidualne wartości graniczne, na które składają się wartości: idealne, docelowe, oddzielające, ryzyka lub krytyczne. Służą one do kwalifikacji wskaźnika z indywidualnej perspektywy danego przedsiębiorstwa. Jeżeli osiągnie wartość krytyczną, pracownik jest automatycznie o tym informowany.

proALPHA Business Intelligence

Narzędzie proALPHA Business Intelligence ma wiele przydatnych funkcji dla menadżerów, szefów działów i innych pracowników o przypisanych uprawnieniach, w tym wspomnianą automatyczną funkcję wczesnego ostrzegania. Dostarcza aktualnych informacji umożliwiających rozsądne podejmowanie decyzji dzięki interaktywnym kokpitom biznesowym oraz generowanym raportom.

Zalety proALPHA Business Intelligence:

  • Integracja danych pochodzących z wielu różnych źródeł.
  • Możliwość przeglądania danych na dowolnym poziomie i w dowolnych zestawieniach.
  • System wczesnego ostrzegania o kluczowych wskaźnikach KPI.
  • Raporty dostępne na żądanie.
  • Szybka, wielowymiarowa i elastyczna analiza danych dzięki technologii In-Memory.
  • Bezproblemowe tworzenie złożonych analiz przy użyciu programu proALPHA Analyzer.
  • Dostępność na urządzeniach mobilnych.
Business Intelligence ERP - system wczesnego ostrzegania, raporty i controling

Informatyzacja i wdrożenie BI w przedsiębiorstwie produkcyjnym może przynieść szybko zauważalne efekty. Szczególnie będzie to widoczne w obszarze controllingu – błyskawiczne raporty w systemie ERP umożliwiają dokładną kontrolę produkcji i precyzyjną ocenę stanu przedsiębiorstwa, co za tym idzie, sprawne wykrycie potencjalnych szans i zagrożeń, dzięki czemu produkcja będzie bardziej efektywna i wydajna.

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom informacji zarządzczej i raportowania? Chcesz się upewnieć jakie mamy doświadczenia w zakresie tworzenia analiz i raportów w systemie ERP?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!