Scroll Top

Automatyzacja produkcji – rozwój Inteligentnych Fabryk

Automatyzacja to podróż, autonomia to nagroda. Przynajmniej, jeśli chodzi o rozwój autonomicznej jazdy. Ale co z produkcją w średniej wielkości przedsiębiorstwach? To właśnie nad tym ostatnio pracuje SmartFactory KL oraz proALPHA.

Inicjatywa SmartFactory KL oraz proALPHA

Inicjatywa technologiczna SmartFactory KL została założona ponad 15 lat temu przez Niemieckie Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją (DFKI). proALPHA jest jednym z założycieli stowarzyszenia. Ta organizacja non-profit zrzesza ponad 50 firm w celu opracowania nowych technologii dla fabryk przyszłości. Wykorzystują oni modułową fabrykę wzorcową do wdrażania przypadków użycia i testowania koncepcji w realistycznych warunkach.

Jak bardzo autonomiczna powinna być produkcja w przyszłości?

Najnowszy projekt SmartFactory KL, Production Level 4, napędza jeszcze mocniej temat Przemysłowego Internetu Rzeczy. Tytuł Production Level 4 wybrany przez założycieli projektu bazuje na modelu fazowym z branży motoryzacyjnej, który dzieli etapy rozwoju autonomicznej jazdy na 5 poziomów. W tym modelu poziom piąty odpowiada całkowicie autonomicznej lokomocji bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka. „Nie dążymy do pełnej autonomii w produkcji. Inteligentna fabryka przyszłości to poziom 4, w którym człowiek świadomie znajduje się w centrum produkcji jako osoba podejmująca decyzje i biorąca odpowiedzialność za swoje czyny” – mówi dr Markus Berg, kierownik działu rozwoju procesów biznesowych w proALPHA. Jest on odpowiedzialny za współpracę badawczą z SmartFactory KL i jest zaangażowany w projekt od samego początku.

Szanse dla średniej wielkości przedsiębiorstw

Poprzez ten projekt, proALPHA i SmartFactory KL chcą wesprzeć automatyzację w sektorze średniej wielkości produkcyjnym za pomocą rzeczywistych przypadków użycia. W demonstracyjnym systemie Production Level 4 SmartFactory KL stale rozwija interakcję pomiędzy ludźmi, IT i systemami autonomicznymi w celu osiągnięcia maksymalnej sprawności w produkcji. Celem jest zapewnienie pracownikom wszystkich istotnych i niezbędnych informacji do kontrolowania produkcji oraz wspieranie i odciążanie ich w jak największym stopniu przez automatyzację.

W odniesieniu do wdrożenia Production Level 4 Berg precyzuje: „Zakład produkcyjny musi być odporny i zdolny do reagowania na wpływy zewnętrzne w sposób zwinny. Oznacza to, że cały zakład musi być połączony w taki sposób, aby planowanie produkcji odbywało się automatycznie i mogło być elastycznie rekonfigurowane i przebudowywane. Wreszcie, co nie mniej ważne, obejmuje to również zdolność do autonomicznego uczenia się w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia”.

Planowanie produkcji

Wnioski wyciągnięte z wersji demonstracyjnej Production Level 4 dostarczają zatem cennej wiedzy praktycznej, nie tylko dla dalszego rozwoju rozwiązania ERP. Konsultanci oprogramowania zdobywają również użyteczne know-how na temat najnowocześniejszych technologii, z których mogą korzystać ich klienci.

Systemy ERP sercem produkcji

Również w tym zakresie system ERP działa jako centrum sterowania produkcją i jako centrum danych pomiędzy produkcją a procesami poprzedzającymi i następującymi po niej. Począwszy od wprowadzania zamówień w proALPHA, poprzez w pełni automatyczny transfer danych do zakładu, aż do rozpoczęcia produkcji. Zakład regularnie raportuje statusy do oprogramowania ERP, dając wszystkim pracownikom i kierownictwu wgląd w proces produkcji w czasie rzeczywistym.

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP w chmurze i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chcesz się upewnić jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i zarządzania zmianą na produkcji?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!